Gå til sidens hovedinnhold

Homoterapi er et svik mot homofile

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Regjeringen ønsker at homoterapi fortsatt skal være lov for alle over 16 år. I et nytt lovforslag, som er sendt på høring, vil regjeringen heller ikke forby markedsføring av det som formelt kalles konverteringsterapi.

En slik terapi går ut på å få noen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Flere partier reagerer sterkt på regjeringens forslag. Svs likestillingspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, mener lovforslaget er en aldersgrense for psykisk mishandling.

Under Pride-festivalen i juni sa både Solberg og Raja at et forbud var like rundt hjørnet. Nå har de snudd. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) forsvarer lovforslaget med at det vil stride mot både Grunnloven og menneskerettighetene å forby homoterapi. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier de ikke ville gå med på et kompromiss som bryter med trosfriheten. Men krenkes religionsfriheten dersom noen ikke får lov til å utøve en behandling som kan være skadelig?

Å tillate homoterapi sender et signal om at noens seksuelle legning er feil

FNs høykommissær for menneskerettigheter slår fast i en rapport at konverteringsterapi er uetisk, uvitenskapelig og ineffektivt, og at det i noen tilfeller må anses som tortur. FNs medlemsstater blir i rapporten oppfordret til å forby praksisen.

Å tillate homoterapi for voksne sender et signal om at noens seksuelle legning eller kjønnsidentitet er feil. Homoterapi kan gjøre det enda vanskeligere å føle seg akseptert. Tilhengerne mener personer som trenger noen å snakke med må få det. I dagens samfunn mangler det ikke på andre godkjente hjelpeinstanser som kan gi råd.

Dagens politikere må vise at likestillingen i Norge har kommet så langt som vi trodde. Uansett seksuell legning eller kjønnsidentitet, er vi bra nok akkurat som vi her!

Les også

Dette er en skandale!