Hotellinvestor på Kvamsfjellet mistet meglerbevilling etter at 15 millioner forsvant fra konto

Advokat og investor Halstein Sjølie fikk forbud mot å drive eiendomsmegling etter grove brudd på eiendomsmeglerloven.