Hovedsjukehus Moelv er forankret gjennom en mangeårig prosess. Regionalt og ute i kommunene er det bred tilslutning til hovedsjukehus, gitt at plasseringen blir Moelv. Alle ønsker seg hovedsjukehus nærmere sin by, men enhver glidning vil bety at hovedsjukehusmodellen ikke blir realisert.

Moelv ligger mellom de tre mjøsbyene og har jernbaneforbindelse. Flere funksjoner, slik som barneavdeling og kvinneklinikk for risikofødende kvinner vil bare være på̊ hovedsjukehus. Med plassering Moelv blir reisetiden 3 timer og 40 minutter fra øverst i Skjåk. Lenger reisetid er det uaktuelt å påføre barn og risikofødende. Det er ingen grunn til at Oppland skal veksle inn de to største sykehusene i Innlandet mot to mindre enheter og et hovedsjukehus plassert lenger unna enn Moelv. Da er både Gudbrandsdalen og Vest-Oppland bedre tjent med dagens modell, og med samlet motstand herfra blir det intet hovedsjukehus.

Akuttsykehuset blir på Lillehammer, fordi Gudbrandsdalen allerede har klart lengst reisetid til sykehus. Man bør skjerme dem med lengst veg når det er en mulighet. Valdres ønsker seg til Moelv. Dermed faller et viktig argument for akuttsykehus på Gjøvik bort. Pasientene i Elverums opptaksområde vil uansett få kortere reisetid enn Gudbrandsdalen, selv om Lillehammer velges som akuttsykehus. Det er kortere fra svenskegrensa til Moelv enn det er fra Skjåk til Lillehammer.

Det viktigste argumentet for Lillehammer er imidlertid sykehusets suverene størrelse og betydning for driften i SI i mellomfasen. Å legge med Innlandets største sykehus innebærer en for stor risiko for hele SI. Det handler om kvinneklinikk, barneavdeling, nevrologisk avdeling, laboratoriefag og revmatologi. Faller fagmiljøene på Lillehammer rammes SI knallhardt. Verken Gjøvik eller Elverum har samme vitale betydning for driften i SI.

Medisinskfaglig spiller det liten rolle om Gjøvik eller Elverum blir elektivt sykehus. Politisk er det imidlertid et godt argument at Elverum blir liggende lengst unna nytt hovedsjukehus. Derfor kan det være naturlig å videreføre drift der. Et akuttsykehus på̊ Elverum vil imidlertid true grunnlaget for et fortsatt akuttsykehus på̊ Tynset.

Gudbrandsdølene skal ikke til Tynset, så utvidet grunnlag må finnes lenger sør i Østerdalen. Akuttfunksjon både sør og nord i Østerdalen er det ikke pasientgrunnlag til. Men for Elverum som by er det avgjørende at sykehuset ikke legges ned. Hamar og Gjøvik er ikke avhengige av dette. De ligger gunstigere plassert med kortere veg til både hovedsjukehus på Moelv og arbeidsmarkedet i hovedstaden.

En slik løsning er den mest akseptable for flest. Lillehammer og Tynset sikrer nordlige områder med lengst reisevei. Elverum unngår en sykehusnedleggelse. Gjøvik blir byen nærmest hovedsjukehus, og Hamar får kort veg til hovedsjukehus i nord og elektivt sykehus i øst.

Miljømessig vil det være naturlig å se på grunnarealet ved nytt sjukehusbygg. Vil det bygges der det i dag er homogene grantrær? Matjord? Nærnatur? Hva med avstand til togstasjon? Skal de noen-tusen ansatte kunne pendle med tog? Bil? Til slutt kan vi også se plasseringen kan i sammenheng med Intercity-Dovrebanen og utvidelse av jernbanen på Moelv. I den forbindelse er det også gunstig å skrinlegge Brumunddal.

Johannes Christian Wahl Gran,
gruppeleder Lillehammer kommunestyre og gruppeleder Innlandet fylkesting