Gå til sidens hovedinnhold

Høy fart og fartskontroll

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er til stadig fartskontroller i vår by. Nå har jeg i sommer fulgt med på den store trafikken til og fra campingen på Dampsaga. I Strandpromenaden er det 50 km/t som er fartsgrensen, men fra Vingnesbrua og sørover er det 30 som er lovlig fartsgrense. I begge disse sonene kjøres det mye fortere enn tillat. Det er privatbiler og godt merkede yrkesbiler offentlige og private.

Den gangen veien ble anlagt, var vi som bor på Berget opptatt av å få opprettet 30-sone mellom bebyggelsen og strandsonen. Dette området har vært friområde for oss beboere. Nå anmoder jeg om at det blir avholdt fartskontroller på denne veistrekningen. Høy fart er ikke bare farlig, det fører også til mer støy og støvplager (svevestøv). Så til de som utfører fartskontroller, kan dere gjennomføre en slik? De er flinke til patruljere her nede.

Frank Hagen, Lillehammer