Gå til sidens hovedinnhold

Høy og lang bru over Lågendeltaet blir den tredje katedralen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Norge er det vel bare én virkelig katedral: Nidarosdomen, som er restaurert etter lang tids forfall. Noen gamle kirker er prektigere enn andre, som de i gruvebyene Kongsberg og Røros, og den i Sør-Fron.

På Lillehammer er det to byggverk som ruver som katedraler: Sykehuset, og Vignesbrua. Høy og lang bru over Lågendeltaet blir den tredje «katedralen» her. Den blir vel stående i hundre år, som minnesmerke fra tiden med mye oljepenger, og planleggere med ekstra høye ambisjoner!

Undertegnede kjører langturer forbi Lillehammer; men ser ingen grunn til å investere temmelig mye penger, for å kunne heve fartsgrensen over 100 km/time også på kort strekning der: Å investere så mye penger for å spare så lite tid må karakteriseres som sløsing, uansett hvordan det prosjektet finansieres!

Noen skryter av at Norge har forvaltet sin rikdom mye bedre enn visse andre oljeland, med å bygge opp stort oljefond, som vi kaller Statens pensjonsfond utland. Noe av hensikten med det fondet var/er å unngå for raus bruk av oljepenger, og for sterk kostnadsvekst som følge av det.

Statistikk viser at vi importerer stadig større andel av varene vi bruker, så vi blir stadig mer avhengige av eksport av olje og få andre varer, for å betale for stor import. Med bygging av veger og bruer som kan kalles «katedraler», blir de totale kostnadene enda større enn nødvendig i dette langstrakte og kuperte landet, i tid da store oljefelt tømmes, og uttrykket «etter oljen» er tatt i bruk!

Noen hevder at det er risikabelt å rullere Nasjonal transportplan i valgår, fordi politiske partier da overbyr hverandre med råflotte og rådyre samferdselsprosjekt: Fagøkonomer har for lengst regnet ut at E6 med fire kjørefelt + jernbane med dobbeltspor – langt nordover på Østlandet – er uforsvarlig, økonomisk sett.

Jo Heringstad, Ås