Bygdekvinnelaget og deretter Aps fylkesordførerkandidat Even A. Hagen utfordrer på hva Høyre mener om skolemat. Det er fint for det er et tema som opptar mange.

Høyre er ikke mot skolemat. Mange skoler tilbyr i dag et enkelt gratis måltid, for eksempel havregrøt eller knekkebrød. Det er fint. For mange elever gjør det stor forskjell i hverdagen, for noen elever er det kanskje det eneste måltidet de får den dagen. Det er forskjellige ordninger på de ulike skolene, det er fint. Vi i Høyre mener det er bra at de enkelte skolene selv finner løsninger på dette, gjerne i samarbeid med andre aktører slik det finnes mange gode eksempler på.

Det vi i Høyre har argumentert mot og som vi fortsatt mener er en dårlig idé er å bruke store summer på skolemat. Vi vet nemlig like godt som de andre partiene at økonomien i de videregående skolene ikke tillater store utskeielser. Vi mener kvalitet i undervisningen og tilbudet til elevene er det viktigste.

Det inkluderer en god elevtjeneste, kvalifiserte lærere, tilgang på vikarer så elevene får undervisning i alle timer, oppdaterte læremidler, verkstedhaller og mye, mye mer. Vi ønsker ikke at dette nedprioriteres til fordel for skolemat.

Vi går inn i en svært utfordrende periode og det må gjøres harde prioriteringer i den videregående skolen i Innlandet. Høyre har over tid pekt på utfordringene og vi har ikke ønsket å skyve på problemer som på et tidspunkt må løses.

En god offentlig skole er det beste sosialpolitiske middelet vi politikere rår over. Det å sørge for at alle får lik mulighet til god utdanning er nøkkelen til å utjevne sosiale forskjeller. Det bør være et mål for alle partier å bidra til at skolenes budsjetter gir rom for et enkelt skolemåltid.