Gå til sidens hovedinnhold

Høyre, hyttefolk og kommuneøkonomi

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet Høyre, ved Kari-Anne Jønnes og Oddvar Møllerløkken, viser i sitt innlegg den 11.06.21 i GD tilsynelatende «omsorg» for hyttekommuner ved at de har foreslått å utrede muligheter for at hjemkommunen skal betale for helsetjenester for folk når de er på hytta. Det er jo vel og bra og en problemstilling vi hyttekommuner har vært opptatt av lenge. Våre «helseutgifter» til hyttefolket øker i takt med økt bruk av hytta. Det er opplagt at noe må gjøres med kommuneøkonomien!

Det Jønnes og Møllerløkken ikke sier noe om, er at de i samme proposisjon går til et nytt angrep på kommuneøkonomien, bl.a. med å gå til nytt angrep på eiendomsskatten. Redusert eller bortfall av eiendomsskatt vil ramme kommuner hardt og distrikts- og hyttekommuner hardest. Det er derfor ikke rart at Jønnes og Møllerløkken prøver å «sminke brura».

Høyre og resten av regjeringen er allerede i gang med å redusere handlingsrommet til kommunene og satte ned satsen fra 7 til 5 promille fra 2020, og nå går Høyre med god hjelp av FRP på nytt til angrep på eiendomsskatten og med det til angrep på lokal selvråderett kommuneøkonomi som rammer distrikt- og hyttekommuner hardest! De vil sette et «tak i kroner» for hva kommunene kan kreve i eiendomsskatt som i praksis vil si reduserte inntekter til kommunene.

Hva betyr eiendomsskatten i praksis, og hva bruker vi den til? I min kommune, Øyer, har vi eiendomsskatteinntekter på ca. 35 millioner kroner årlig, dette utgjør i underkant av 7 % av kommunens samla driftsinntekter, og inngår i den samla budsjettfordelingen til drift av kommunens tjenester.

Vi får i dag eiendomsskatt fra 6.111 boliger og hytter i Øyer og gjennomsnittlig eiendomsskatt per enhet er kr 4.264. Det er liten grunn til å tro at intensjonene med utredningene er å øke kommunenes handlingsrom, snarere tvert imot! Settes eksempelvis maksbeløpet til 3000,- pr. enhet vil det for Øyers del tape 10,6 millioner i eiendomsskatt. Omregnet i årsverk er tilsvarer det 15 årsverk. De som får størst reduksjon i eiendomsskatten med et maksbeløp er de med des tørste hus og hyttene, mens andre ikke vil få en reduksjon i det hele tatt. Rettferdig?

Dette driver altså Høyre og regjeringen med god hjelp av FrP på med, nå i ei tid hvor vi står foran store utfordringer i kommune Norge med stor økning i antall eldre og pleietrengende, færre i yrkesaktiv alder og med utsikter til synkende oljeinntekter. 15 årsverk er faktisk ganske mye i en kommune som Øyer. Skal vi si opp 15 sykepleiere? 15 lærere?

Så ja, Innlandet Høyre; Vi må se med nye øyne på kommuneøkonomi, og jeg kan garantere at Senterpartiet står på for dette i Stortinget og aktivt vil fremme forslag som er langt bedre enn det regjeringa kommer med av klattvis bedring på et inntektssystem dere har utforma. Til neste gang: Fint om dere opplyser om hva det samla forslaget til kommuneproposisjon egentlig går ut på, og slutt å lat som om Høyre er et distriktsparti!

Jon Halvor Midtmageli, ordfører, Øyer kommune