Gå til sidens hovedinnhold

Høyre i Innlandet: Regjeringen må lytte og ikke fjerne viktige kulturminner

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I 1999 fattet Stortinget vedtak om etablering av nytt skytefelt på Rena og samtidig nedlegging av Hjerkinn skytefelt med full tilbakeføring til naturens tilstand av dette området. Etter nesten et århundre med massiv militær aktivitet – noe både villrein og lokalsamfunn har tilpasset seg – har det i de siste årene vært sterkt lokalt engasjement for å bevare området i en form som sikrer fortsatt forsiktig bruk, særlig for landbruks- og reiselivsnæringen.

Det sterke engasjementet for å bevare mer av kulturlandskapet som 100 års bruk av lokal- og storsamfunn har etterlatt seg – bruer, Einøvlings-dammen og setrene på Veslie, uttrykker en respekt for historie og kultur som bør tas på alvor.

Landbruket trenger adkomstmuligheter til området for tilsyn med beitedyra, ikke minst pga rovviltutfordringer. Dyrevelferd og arbeidsmiljø vil i motsatt fall være truet. Reiselivet og turismen trenger bruksområder. Det ligger stor verdi i bevaring som ikke bare lokalsamfunnet vil tjene på, men også storsamfunnet.

Det er skuffende og beklagelig at man etter en mangeårig, svært ressurskrevende prosess med bred involvering av ulike interesser, med sterke følelser i sving og ikke minst med en positiv innstilling fra fylkesmannen, ender med vedtak av en plan som er så til de grader i strid med lokale interesser og behov.

Det sterke lokale engasjementet – som også støttes av sentrale kulturminnevernmiljøer – for å bevare Veslie-setrene, Einøvlings-dammen og de gamle bruene, må sees i flere perspektiver. Lokalt er man enige – også folk som er levende opptatt av villreinvern – om at det ikke er noe motsetningsforhold mellom dette og bevaring av de nevnte kulturminner.

Dersom man mener noe med lokal aksept og forankring av vern, og erfaringsbasert kunnskap som premissleverandør i forvaltningen, så bør regjeringen lytte til dette og revurdere fjerning av viktige kulturminner.

La det ikke være tvil - vi jobber for bevaring i tråd med lokale interesser, og er glade for at statsråd Ola Elvestuen tar seg tid å besøke området på fredagen. Så håper vi han vil både se og høre nok til å la fornuften seire.

LES OGSÅ: Ber statsråden utsette rivingen av setrene i fem år