Høyre i populistisk retning?

Av
DEL

leserinnlegg

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister, og Oddvar Møllerløkken, leder i Innlandet Høyre, har sammen et innlegg i GD. Innlegget reiser spørsmål om partiet er i ferd med å legge kursen hardt om. Hør bare: «Høyre er opptatt av mer tillit til lokalsamfunnene, mer lokal råderett og at det skjer en større spredning av makt i samfunnet. Det som gjør godt lokalt, gjør nemlig godt regionalt og nasjonalt». Populister lovpriser «folk flest» sin sunne fornuft, og baserer seg gjerne på holdninger fremfor ideologi.

Vi kjenner alle Ivar Aasens dikt: «Til Lags aat alle kann ingen gjera; det er no gamalt og vil so vera». I regjering, plikter Høyre å styre landet! Lokale politikere tenker lokalt. Regionale politikere tenker regionalt. Regjeringens særlige ansvar er å ivareta de overordnede nasjonale interessene på en god måte. Ofte krever det gjennomføring av upopulære tiltak. «Alle vil ha utvikling. Ingen vil ha forandring», sukket ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik, for en tid tilbake. Det er nærmere den politiske hverdagen!

«Regjeringen har satt i gang omfattende utbygging av infrastruktur i Innlandet», innleder de to innsenderne. Men blir disse tunge investeringene prioritert på en god måte for skattebetalerne? Hvordan utøves Omstilling, Innovasjon og Nytenkning? Aftenposten 4. mars d.å. uttaler, basert på en fersk evaluering fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): «Regjeringen bryter instruksen som skulle hindre sløsing med skattebetalernes penger». Departementene utreder i svært liten grad alternative tiltak, slik de er pålagt. «I stor grad er det bare ett tiltak som utredes, og over 70 prosent har en mangelfull utredning av alternative tiltak».

To omfattende tiltak er satt i gang av regjeringen: 1) «Ekteskap» mellom fylkene Hedmark og Oppland og 2) Omorganisering av sykehusstrukturen – uten at den samme regjeringen viser tegn til å gjøre noe som helst med veistrukturen for at tiltakene skal kunne fungere godt.

Om du rydder deg gard eller bygger deg hus, er skikkelig adkomstvei en selvsagt del av prosjektet. Det er vel rimelig klart at «brudeparet» H & O trenger en god øst – vest vei for å fungere bedre i det daglige? Et veisamband for samhandling: Rena – Lillehammer – flyplassen – Fagernes/Leira. I korthet: Fullføre vei på tvers av Sør-Norge; Trysil – Bergen! Om det skulle bli «skilsmisse», ja, så trengs den! Innlandet er det eneste fylket uten sjøen og havet i sin nærhet. For andre fylker betyr sjøen og havet et flertall av næringer, kommunikasjon og svært rimelig transport. Mer enn noen andre fylker er Innlandet avhengig av rasjonelle veier!

Bør regjeringen utrede og evaluere øst – vest veien som alternativt tiltak til oppgradering av eksisterende hovedveinett?

Paul Barkve, Oslo

Det er ingen tvil om at Innlandet satses på

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags