Fire partier i en flertallsregjering konkluderer: Mer økonomisk gass. Bruk flere oljemilliarder. Åpne for ekstra renteøkning. Om nødvendig, la forskjellene fortsette å øke.

Det reviderte nasjonalbudsjettet skal først og fremst være en løypemelding etter halvgått budsjettår – med anledning til å korrigere den økonomiske kursen. Nettopp derfor er det overraskende at Solberg-regjeringen inviterer til å bruke nær sju milliarder ekstra oljekroner.

For en slik sum har Regjeringen anledning til å smøre sin valgkampanje før valget i september. Valgmålingene peker i retning krise for både Frp, KrF og Venstre. Revidert budsjett skal forsøksvis bidra til å snu utviklingen.

Regjeringen møter motstand. Forutsigbart, selvsagt, fra opposisjonen. Verre er det at ungdomspolitikere i regjeringspartiene, kanskje med unntak for Frp, varsler kamp mot budsjettjusteringene.

Det blir som salt i egne, åpne sår for Venstre og KrF

Antatt vinning i opinionen kan bli feid av banen allerede i juni. Siv Jensen snakker på seg renteøkning fra Norges Bank. Forutsigbart i juni. Kanskje med varslet signal om ytterligere en økning senere i år. For «folk flest» er dette et verre signal å fordøye enn spredte smøremidler med noen kroner spart i bompengeanlegg og reduserte avgifter.

Regjeringen kan glede seg over at viktige nøkkeltall rapporterer om høy sysselsetting og god økonomi. Samtidig ignorerer Regjeringen grunnlaget for hvorfor så mange regjeringspartier sliter; manglende solidaritet for å inkludere alle grupper i vårt samfunn og alle deler av landet vårt.

Forskjellene øker. Regjeringen bruker heller ikke revidert budsjett til å korrigere egen kurs. Kristelig Folkeparti og Venstre blir også ved denne anledningen minnet om at de først og fremst er bidragsytere til å legitimere Høyres og Frps politikk. Det blir som salt i egne, åpne sår.