Regjeringspartiene har fått en tung start på valgkampinnspurten. I Dagens Næringsliv sin partimåling fra forrige uke, ga bare 19,5 prosent av de spurte sin støtte til Høyre. VG omtaler den som en katastrofemåling for Høyre. Fallet fra forrige måling er på 1,6 prosentpoeng, samtidig som verken KrF eller Venstre klarer å slite seg over sperregrensa.

Erna Solberg har snart styrt landet i åtte år. Frp trakk seg ut da regjeringsslitasjonen ble for stor. KrF og Venstre kom senere inn, og har egentlig aldri hatt noen retrettmulighet. Høyre har stått løpet nesten to hele stortingsperioder, tilsynelatende uten å merke særlig slitasje. Ikke før nå, idet vi går inn i valgkampens finaleuker. Litt paradoksalt, kanskje, i en tid da dagliglivet normaliseres for stadig flere, og Norge internasjonalt høster anerkjennelse for pandemihåndteringen.

Sist uke var Erna Solberg i Trøndelag på valgkampbesøk. Nå står Innlandet og Lillehammer for tur. Innlandet og Trøndelag har mye til felles, som for eksempel matprodusenter som sliter, et politi som i store deler av distriktet ikke alltid er på plass i tide, og en samferdselsinfrastrutur som tross rekordstore investeringer på landsbasis, ikke har den standard den burde ha.

Hun kommer til et distrikt som har følt seg litt forlatt helt siden regjeringen stoppet fullføringen av E6 mellom Ringebu og Otta, som opplever at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til E6-byggingen, og som har sett hvordan regjeringen i praksis har akseptert jernbanebyråkraters lunkne holdning til de ytre deler av Inter city-trianglet.

Regjeringen fikk ikke flertall for forslaget til Nasjonal transportplan. Stortinget klarte rett og slett ikke å vedta denne viktige planen. Når Solbergs regjeringsprosjekt ser ut til å gå mot slutten, er det like greit nå å snakke mer om hva Høyre vil enn om regjeringens arkiverte transportplan.