Lillehammer kunstmuseum er et av landets fremste kunstmuseer med et omdømme som strekker seg langt utenfor landets grenser. Noe ikke minst sommerens Anna Ancher-utstilling viste oss. Grunnlaget for det hele er som kjent betydelige kunstgaver fra byens innbyggere. Og over år ytterligere gaver, deponeringer og utlån som venner av museet, mesener, kunstsamlere og stiftelser har betrodd institusjonen.

Lillehammer kunstmuseum som institusjon er følgelig på alle måter i elitedivisjonen – for å bruke idrettens terminologi – og uten tvil i posisjon til å utvikle seg videre. Til glede og betydning for Lillehammer, for Innlandet og for kunstfeltet i hele Norge. Og det er særlig viktig nå. For akkurat i denne tiden, og de nærmeste årene, vil blant annet det nye Nasjonalmuseet se seg om etter kompetente samarbeidsinstitusjoner i regionene. Og Lillehammer kunstmuseum bør være øverst på den listen. Men da trenger museet bedre magasiner og større utstillingshaller.

Det skjønner vi, og det anerkjenner vi. Men betyr det at Lillehammer Høyre mener at dette er tiden for å bruke kommunale midler og finansiere utvidelse av Lillehammer kunstmuseum og byggingen av en ny kunsthall på Stortorget? Nei, det betyr ikke det. En slik utbygging må finansieres på andre måter. Men Lillehammer Høyre støtter selvsagt nødvendige initiativ for å sikre folkegaver eller andre finansielle kilder.

For Lillehammer kommunes økonomi er presset. Det krever klare og tydelige politiske prioriteringer. I klartekst betyr det at Lillehammer Høyre i vårt alternative budsjett for de neste årene mener vi først og fremst må prioritere kommunens aller viktigste oppgaver, som er å ta vare på folk, sikre arbeidsplasser, sørge for at helse og omsorgstjenestene er bra, sørge for at vi har en god skole og at vi har gode barnehager og gode sosialtjenester. Og at alle - særlig barn og unge - har tilgang på et godt fritids - og kulturtilbud.

En konsekvens av en slik prioritering er eksempelvis at dersom det i kommende år skulle brukes kommunale midler på kulturbygg i Lillehammer kommune, må det være bygg som gir bedre rammer for barn og unges og lag og foreningers virksomhet. For eksempel bedre lokaler for kulturskolens virksomhet, og øvings-, lager og produksjonslokaler for lag og foreninger.

Men slik budsjettsituasjonen er i dag – vil selv ikke dette bli prioritert. For når barn med særskilte behov i 2021 blir fratatt muligheten til å svømme på grunn av trang kommuneøkonomi er vi ikke i en situasjon hvor vi kan bruke penger på en ny kunsthall. Eller bygge ut Kulturhuset Banken for kulturskolen.

Når barna i Søre Ål skolekrets sårt trenger en ny skole, da er prioriteringen å bruke penger på skole. Eller når vi ønsker at flest mulig skal kunne bo hjemme lenger, da må ikke trygghetsalarmer bli dyrere. Og ikke minst: Vi vil at flest mulig barn og unge skal inkluderes og få delta i de fritidsaktivitetene de ønsker. Men da må ikke kulturskolens priser øke med 7 % som foreslått i neste års budsjett. For å nevne noe. Det er å prioritere.

Oddvar Møllerløkken, leder, Lillehammer Høyre