Fylkesvalget i Innlandet er svært spennende. Meningsmålingene viser store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Det synes som det kan trengs minst tre partier for å utgjøre flertall. Høyre vil samarbeide med de partier som gir oss mest borgerlig politikk og vil ta Innlandet fremover.

Målinger viser at folk her og nå er mest opptatt av helse, skatt og avgifter, eldreomsorg, økonomi og arbeidsliv, sosiale forskjeller, miljø og klima, skole og utdanning – i nevnte rekkefølge. Hva man fokuserer på skifter naturligvis med hvordan samfunnet rundt oss ser ut og hvilke utfordringer folk føler på kroppen til enhver tid. Derfor trengs et styringsparti med helhetlig politikk som favner alle områder av samfunnsutviklingen – også i fylkespolitikken. Fordi alt henger sammen med alt.

Mens andre fylker bruker de neste årene på krevende delingsprosesser, bør Innlandet bruke kreftene på å gjøre seg mer gjeldende i nasjonale prioriteringer og komme seg fremover. Fylkeskommunens portefølje er noe begrenset. Vi forvalter 23 videregående skoler på 30 skolesteder, voksenopplæring, 7000 km fylkesveier med et gigantisk etterslep og kollektivtrafikken der 75 prosent av busstilbudet består av lovpålagt skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for offentlig tannhelse, kultur og regional utvikling. Vi bruker årlig nesten 8 milliarder kroner på dette.

Men kanskje viktigst: Det er 57 fylkespolitikere som har alle muligheter for å få Innlandet fremover de neste fire årene. Å prioritere ressursbruken riktig er en selvfølge, og der må vi ta tøffe grep. Vi må i tillegg jobbe langt mer offensivt for å fremme Innlandets interesser på sentrale politikkområder, blant annet når det gjelder samferdsel, kommunikasjon og kraftforsyning inklusive å komme lenger frem i køen for utbygging av transmisjonsnettet.

Vi går til valg på en offensiv politikk innen både skole, samferdsel, kultur, næringsutvikling – og ikke minst økonomi. Så vet vi at politikk er det muliges kunst, at det må samarbeides med andre for å komme i posisjon og at samarbeid handler om å gi og ta.

Hanne Alstrup Velure, fylkesordførerkandidat for Innlandet Høyre