Gå til sidens hovedinnhold

Høyreregjeringa har svikta Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I åtte år har det vært en sentraliseringsiver uten sidestykke fra Erna Solberg og høyrepartiene på Stortinget. Det har blitt vedtatt reform etter reform, hvor resultatet er en sentralisering av velferdstjenester. Stadig flere opplever at helt nødvendige tilbud er flyttet lenger unna dem. Fagforbundet Innlandet mener derfor vi trenger ei ny rødgrønn regjering som prioriterer vanlige folk i Østerdalen, Gudbrandsdalen, Solør, Valdres, Toten og Hedmarken.

Kommuner har blitt slått sammen mot sin vilje i hele landet, står kommunene i Innlandet for tur? Fylker har blitt tvangssammenslått til store regioner. Politiet har etter den såkalte nærpolitireformen blitt mindre til stede i distriktene. Det er økt press på det kommunale brannvesenet, og brannfolk må oftere enn før ta helseoppdrag og håndtere skarpe situasjoner. Fagforbundet Innlandet mener vi må ha kapasitet til å løse samfunnskritiske oppgaver i alle bygder og byer.

For å få gode tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene i hele landet må kommunene få mer penger. Dette innebærer at Stortinget bevilger mer penger til kommunene i stedet for å gi milliarder i skattekutt til de som har mest fra før, slik høyrepartiene har gjort. Pengene må brukes på viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester, eldreomsorg og heltidskultur. Det vil bety flere ansatte i din lokale barnehage. Det vil bety flere hender i demensomsorgen i din kommune. En bedre kommuneøkonomi vil bety gode og likeverdige tjenestetilbud over hele innlandet.

Pandemien har gjort at mange har mistet jobben eller blitt permittert. Mange har følt på usikkerhet. Svaret er ikke fire nye år med sentralisering. Nå er samfunnets viktigste oppgave å få folk tilbake i arbeid. Nedstenginga av Norge har gitt rekordhøy arbeidsledighet, selv om flere har kommet i jobb etter den gradvise gjenåpninga. Vi trenger en ny regjering som vil skape trygge og framtidsretta arbeidsplasser i Innlandet.

Vi trenger ei ny regjering som setter arbeidsfolk først. Derfor vil Fagforbundet Innlandet ha en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, ledet av Jonas Gahr Støre.

Jon-Inge Hagebakken, nestleder Fagforbundet Innlandet