Gå til sidens hovedinnhold

Høyreregjeringen og Sp svikter en million lavtlønnede nordmenn

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Da milliarder skulle
sendes fra fellesskapet til landets rikeste, hadde høyreregjeringen det travelt. Det kom i de to første statsbudsjettene. Når en million lavtlønnede nordmenn ber om rettferdig pensjon, har den til gjengjeld all verdens med tid.

Denne uka behandlet Stortinget forslaget fra Arbeiderpartiet og SV om pensjon fra første krone. Som ventet trenerte regjeringspartiene forslaget.Oppsiktsvekkende nok fikk de støtte av Senterpartiet.

Her kunne Høyreregjeringen og Senterpartiet sikret en million nordmenn en rettferdig pensjon. Pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål.

Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000 i årslønn.

I dag fungerer systemet slik at folk i privat sektor bare har krav på opptjening fra inntekt over grunnbeløpet i folketrygden, som i dag er på 96 883 kroner. Det betyr at en ansatt med lav lønn ikke får pensjonsopptjening på en langt større andel av lønnen enn en ansatt med høy lønn. For arbeidere i lavlønnsyrker, som for eksempel servicenæringen, betyr det at man mister opptjening på litt under en tredjedel av lønna.

Forslaget fra Arbeiderpartiet og SV vil bidra til å rette opp en av urettferdighetene i dagens pensjonssystem. Det er et forslag som vil gjøre at de lavest lønte vil få den pensjonen de fortjener. Det er myndighetenes ansvar å sørge for ytelser som sikrer en rettferdig pensjon. Jeg hadde håpet at stortingsflertallet ville støtte opp om dette forslaget. Jeg synes det er sterkt beklagelig at Høyreregjeringen og Senterpartiet ikke gjør det.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet avviste forslaget høsten 2018. KrF har nå forhandlet inn i regjeringsplattformen at dette forslaget skal utredes. Dette forslaget har vært utredet tidligere, så det er ingen grunn til at dette skal gjøres igjen. Nå trenger vi handling foran ord.

Høyreregjeringen og Senterpartiet svikter deltidsansatte, vikarer og ungdom, når de ikke støtter disse forslagene.

Dette må det ordnes opp i. Det ville det være en seier for det seriøse arbeidslivet. Arbeidsgivere som baserer sin virksomhet på korttidskontrakter, typisk mange bemanningsbedrifter, kan ofte unnlate å betale inn til tjenestepensjonsordninger. Det vil vi i Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig.