Hun blir foreningens første kvinnelige leder på 100 år

Lillehammer Idrettsforening har i sin over 100-årige historie kun hatt mannlige ledere. På årsmøtet, mandag, ble Charlotte Grønvold Menkerud historisk.