Kontrasten er stor
. På scenen står en kvinne, som med en sjelden ro forteller om en ukrainsk mor som hører sine døende barn gråte og rope. Alvoret fyller den enorme konferansesalen. Den ukrainske menneskerettighetsadvokaten, Oleksandra Matviichuck, viser bilder av barneklær full av kulehull og blod, ugjenkjennelige lik som ligger forvridd blant jord. Om ungdom som protesterer, for så å bli drept. Dette helvete på jord utspiller seg hver dag, og ikke langt fra her vi bor.

Utenfor hotellet på Lillehammer skinner solen i den irrgrønne fredelige parken. Politimenn kledd i sivilt vokter om ytringsfriheten. For noen av de besøkende på World Expression Forum lever med store trusler. De risikerer livet for å snakke fritt.

Fra alle verdenshjørner har forkjempere for ytringsfrihet tatt turen til den trygge lille byen. I salen sitter det få representanter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen. Den årlige konferansen har mål om å bli ytringsfrihetens svar på World Economic Forum i Davos. Hit kommer representanter fra hele verden som jobber med og kjemper for ytringsfrihet. Konferansens tema berører derimot oss alle. Det gjør også det sørgelige faktum at ytringsfriheten har blitt betraktelig dårligere de siste ti årene, på tvers av verdensdeler. Sensur av media, undertrykking av organisasjoner og dårligere kvalitet på valgene øker i omfang. Land med demokratisk styresett har ikke vært så få på 50 år.

Putin forteller ikke sine innbyggere om krigsforbrytelsene den ukrainske menneskerettighetsadvokaten beskriver for tilhørerne på Lillehammer. Desinformasjon, konspirasjonsteorier og polarisering er dessverre et økende globalt problem. Utøverne er ikke bare store mektige verdensledere som Putin og Trump, men også enkeltpersoner i små lokalsamfunn i alt fra Gudbrandsdalen til USA.

Internett og sosiale medier har revolusjonert ytringsfriheten. Den har blitt styrket, men settes også under press. Sosiale medier og media brukes for å spre ekstreme holdninger, falske nyheter og for å vinne valg. Budskap blir delt mellom folk og grupperinger og på tvers av landegrenser. Dersom informasjonen som spres er hets, desinformasjon og konspirasjon økes bare motpolene.

Ytringsfriheten er helt nødvendig i et demokrati. Den gir muligheter, men innebærer også et ansvar. Et ansvar for å ikke spre desinformasjon og konspirasjonsteori. Når polariseringen øker, både her og i andre land, svekkes demokratiet.

Den idylliske parken utenfor hotellet fremstår disse konferansedagene som himmelrike i kontrast til historiene som fortelles fra scenen. Vi som bor i en region og i et land hvor vi tar demokrati og ytringsfrihet som en selvfølge, har et spesielt ansvar for å etterstrebe en offentlig debatt som ikke bidrar til ytterligere polarisering i samfunnet.