Hamar har en historie som et bispedømme som har åpnet Kirke-Norge. En rekke biskoper har satt spor, ikke bare i bispedømmet, men i kirken i hele landet. Og det med stor betydning for samfunnsutviklingen. Solveig Fiske skriver seg godt inn i rekken av profilerte biskoper. Hun er den 12. biskopen i Hamar bispedømme etter gjenopprettinga i 1864, og kan stolt føye seg inn i rekken av biskoper i et foregangsbispedømme.

Hamar bispedømme, i sitt mangfold, har hatt en kultur for åpenhet som har skapt et mulighetsrom og et handlingsrom for kirken og for kirkens biskoper. Og det rommet har biskop Solveig bidratt til å åpne enda mer, på en tydelig, trygg og god måte. Hun har vært en biskop som har betydd mye for mange. Da hun var leder av Norsk Kvinnelig Teologforening (NKTF) bidro hun sterkt til at Stortinget bevilget midler til et professorat i feministisk teologi og kjønnsstudier.

Biskop Solveig har gjort en forskjell med sin bispegjerning. Hun har gjort himmelen over Innlandet høyere. Og i kirkelandskapet nasjonalt har hun bidratt aktivt til å strekke takhøyden i Den norske kirke enda høyere. Solveig har gjort kirka mer åpen for flere. Hun er raus og får folk til å føle seg hjemme og velkommen til fellesskapet i kirka vår.

Hun har skapt «Hellig rom for alminnelige liv», som er visjonen til Hamar bispedømme. Det handler om at de hellige rommene, enten det handler om kirkerommene, rom mellom mennesker eller rom i et menneskes liv, er for det alminnelige livet. Dette har hun blant annet gjort ved å publisere «tanker inn mot natta» på Facebook, som betyr mye for mange av hennes følgere. Hun har hatt et stort samfunnsengasjement med en stor kjærlighet for lokalkirkene i hele bispedømmet. Det er noe Solveig nyter stor respekt for. Hun ser de store linjene – både for kirka og kirkas plass i samfunnet.

Hun har vært en stemme for minoriteter, de stemmeløse og undertrykte i samfunnet. Der hun gjennom sin gjerning har vist at urett angår oss alle. Biskop Solveig har engasjert seg for LHBT+, papirløse flyktninger, asylbarna, palestinere i Gaza og for kvinner som utsettes for vold. Hun har engasjert seg på ulikt vis, alt fra styreverv i organisasjoner som kjemper mot vold og seksuelle overgrep til at hun daglig bærer den røde knappen «Stopp vold mot kvinner», eller regnbuesmykker.

Solveig ser menneskene i møtet med dem, og hun lytter aktivt til menneskene hun samhandler med. Jeg tror det vil være svært mange som kan si at de har følt seg sett av biskopen, og som kan fortelle hver sin historie om det. Kanskje å bli husket på i takken for søndagens gudstjeneste, kanskje en liten telefon, tekstmelding, kanskje en omsorgsfull kommentar. Små detaljer kanskje, men dypt symbolsk og grunnleggende å bli sett og føle seg verdsatt.

I arbeidet sitt har hun aldri vært selvhevdende, men løfter alltid andre. Solveig har planta mye i sin tid som biskop, som vil bære frukter i mange år fremover. Hun har skapt kultur for raushet og integritet, for menneskelighet og solidaritet. Vi må være vemodige, men mest av alt være takknemlige over stødig og tydelig ledelse gjennom mange år.

Iselin Vistekleiven, Vågå, nestleder Hamar bispedømmeråd