Hun sier opp som økonomisjef i Lillehammer: - Det dukket opp en spennende mulighet

Økonomisjef Anne Hvattum takker for seg etter 11 år i Lillehammer kommune. Nå går hun over til jobb i det private næringsliv.