Forført av arkitekttegninger av en Edens have badet i strålende solskinn, vedtar formannskapet utbygging for 18 mill. Glemmer man helt at vinterbyen har minst 7 måneder vinter og snø? Har man tenkt på snømåking, strøing av alle glatte trapper?

Stortorget klarer men ikke å måke eller strø de få som er der, skal Terrassen bli en kjempesklie? Har man tenkt å bygge inn elektriske varmeelementer? Hva skal Terrassen brukes til om vinteren, egentlig kan spørre seg, om sommeren også? Møteplass, hevdes det. Det er det nok av, Søndre og Nordre park , utallige kafeer!

e med nostalgiske ungdomsminner fra fordums Terrassen, må klare å slette dem. Det eneste fornuftige nå , tross allerede 9 mill. feilinvesterte kroner, er å fylle igjen hele tomta, planere og så plen. La arkeologene få boltre seg og undres om 1000 år!

Per Glestad, Lillehammer