Oddvar Møllerløkken mener i GD (13/4) at Venstre fraskriver seg ansvaret for reiselivet, etter at jeg trykket liker på et innlegg av SVs Mizanur Rahman på Facebook. Det var et innlegg hvor Rahaman mente Høyre burde bruke tiden sin inn mot sin egen regjering, i stedet for å foreslå å presse en kommuneøkonomi ytterligere med 6 millioner, med tiltak som skal gå til næringslivet.

Møllerløkken har selv stått i kommunestyresalen og sagt han stolte på at regjeringen skulle dekke tapene kommunen får på grunn av korona, krone for krone. Med disse 6 millionene fra Høyre passerer våre koronautgifter 100 millioner. Av den grunn synes jeg det er et merkelig utspill fra Møllerløkken, at kommunen nå plutselig skulle ta 6 millioner fra sitt disposisjonsfond, til noe han selv mener bør dekkes av staten.

Jeg mener det er vilje fra regjeringa til å hjelpe kommunene, og min erfaring er at det nytter å snakke med dem. Nesten likt med at Møllerløkken skrev sitt innlegg, kom det fra Regjeringa midler til reiselivskommunene i Innlandet. Lillehammer fikk 5. 578 000 kroner, Øyer 4.564 000 kroner, Ringebu 3.234 000 kroner, Ringsaker 2.711 000. Dette etter et veldig god jobbing fra reiselivet inn i mot regjering.

Venstre er en del av samme regjering som Møllerløkkens parti. Vi i Lillehammer Venstre har jobbet inn mot våre statsråder for å sikre penger til lokale tiltak. Ved hjelp av en felles dugnad samme med lag og foreninger, næringsliv politiske organisasjoner i Lillehammer, har Regjeringa kommet med penger. 10 millioner til Olympiaparken, 2 millioner til Skibladner, 2 millioner til Krigskirkegården på Jørstadmoen, 2,8 millioner til sommerskole, 1 million til kunstmuseet og nå kom det 5,5 millioner til et hardt presset reiseliv, for nevene noe. Møllerløkken sier at nasjonale tiltak ikke treffer, der tar Møllerløkken feil, det er stort sett kommunene som fordeler og påvirker de tilskuddene vi mottar fra staten.

Jeg er sikker på at det mange av distriktets politikkere som har jobbet for å få mer midler til næringslivet, det kommer flere velmente forslag, ikke alle er gjennomførbare. Men å si at jeg er imot en utvikling i næringslivet fordi jeg trykte "Liker" på et innlegg på Facebook, er et dårlig og populistisk valgkamputspill fra Lillehammer Høyres leder. Møllerløkken bør se på det som står på Lillehammer Høyres hjemmeside. «Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Lillehammer enda bedre!»

Terje Rønning, Lillehammer, varaordfører (V)