I GD stiller Rødt spørsmålet: «Kanskje er det på tide å la selskapet (Olympiaparken) gå konkurs?» Hvorfor? De fortsetter slik: «Hvor lenge skal kommunen sprøyte inn ferske penger til et kommersielt aksjeselskap? I økonomiske krisetider må vi prioritere kjerneoppgavene i kommunen, som å gi innbyggerne våre gode helse- og sosialtjenester og gode oppvekstsvilkår.»

Dette vil nok de fleste være enige i. Det kan ikke fortsette slik som nå. Kommunen har simpelthen ikke råd. Men er konkurs den riktige løsningen?

En uvant tanke! I første omgang høres det nesten litt farlig ut. Men hva betyr det egentlig at Olympiaparken går konkurs? Det blir oppnevnt en profesjonell bobestyrer som skal ta vare på verdiene i selskapet – det betyr anleggene - og samtidig sørge for at all bruk av penger som ikke er absolutt nødvendig opphører. Bobestyreren vil søke etter nye eiere til anleggene. Den økonomiske situasjonen vil bli transparent og oversiktlig.

Men er ikke dette akkurat det de fleste av oss er ute etter? Vi vil få en ryddig og rettferdig løsning som prioriterer hensynet til felleskassen og dermed hensynet til de mest sårbare i kommunen vår.

Kommunaldirektøren understreker at den trange økonomien gir kommunen et sterkt redusert handlingsrom. Risikoen forbundet med inndekning av tap i Olympiaparken med velferdsmidler blir dermed urimelig stor.

Mye kan tyde på at konkurs ville være en god og balansert løsning for Olympiaparken.

Jonas Øglænd, Lillehammer