«Strømprisen er ute av kontroll» skriver Per Thorstad, i leserbrev som er «adressert» til statsminister Støre og finansminister Vedum. Strømprisen er vel det, når den bestemmes på en børs, og av forholdet mellom ujevnt tilbud og ujevn etterspørsel: I fjor var det «kjøpers marked» og svært billig strøm. I år er det «selgers marked» og svinedyr strøm!

Elektrisk kraft er svært viktig vare: Mest fordi moderne samfunn er ekstremt avhengige av sikker strømforsyning. Også fordi det trengs store og dyre installasjoner, til produksjon, overføring og fordeling av elkraft. Da bør det være kraftmarked med moderate prisvariasjoner over tid, som kraftprodusenter og strømforbrukere kan forholde seg til, med passe store investeringer i henholdsvis kraftverk og f.eks. varmepumper.

Det er spesielle årsaker til «skyhøy» kraftpris nå: Det synes som tyskere ble mer skremte av katastrofen i Tsjernobyl for lenge siden og ulykken i Fukushima for ca. 10 år siden, enn folk i andre land med kjernekraftverk. Dermed ble det politisk vedtak om utfasing av kjernekraften i Tyskland, som gjennomføres nå. Konsekvenser av det er knapphet på elkraft, ekstra stort behov for naturgass til kraftproduksjon, ekstra høy gasspris, og dermed også ekstra høy kraftpris i Tyskland. Med ny kraftkabel til/fra Norge – som har temmelig stor kapasitet – «løftes» kraftprisen noe også i Sør-Norge.

Natur- og klimavernere går sterkt inn for å fase ut mye fossil energi, og erstatte den med fornybar. De legger liten vekt på at produksjon av sol- og vindkraft er avhengig av vær og vind, og blir liten når det er mye skydekke og svak vind. Satsing på fornybar energi i både Tyskland og Storbritannia har redusert leveringssikkerheten for elkraften som produseres der betydelig denne høsten, så det ble knapphet på kraft og sterkt prispress oppover!

Mulig alternativ til kraftmarked med voldsomme prisvariasjoner over tid, er et toprissystem for elkraft: «Høy» pris på leverings-sikker vannkraft fra verk med magasin, og «lav» pris på vindkraft samt usikker vannkraft fra verk uten magasin, som det i Rosten nord i Gudbrandsdalen. Med tilstrekkelig differanse mellom de prisene, blir det vel noe bedre samsvar mellom behovet for og produksjonen av elkraft, moderate prisvariasjoner over tid, og liten risiko for alvorlig kraftkrise?

Jo Heringstad, Ås