Sp-topp Aud Hove mistenker Arbeiderpartiet for å ha drevet et spill for galleriet, og at samarbeidsavtalen Ap har inngått med Høyre og MDG i realiteten har vært Arbeiderpartiets plan A lenge. Skuffelsen over å ha blitt parkert på sidelinja ligger tjukt utenpå. Frykten for å bli stående på den samme sidelinja når bruduljene rundt hvordan den videregående skolen skal organiseres, er åpenbar.

Det etterlates ingen tvil om at fylkespolitikk nå handler mye om videregående opplæring, om synkende elevtall, om knapp finansiering og om leting etter en politikk som gjør fylkets skolevesen både robust nok og kompetent nok til å møte store utfordringer.

At det kunne oppstå en skolepolitisk allianse av Ap, H og MDG er ikke overraskende. Dette er partiene som har dratt i gang den helt nødvendige prosessen som nå pågår. At denne saken blir viktigste byggestein i et avtaleforhold mellom Ap og Høyre allerede dagen etter fylkestingsvalget, er likevel overraskende.

At det skjer på en måte som skaper store sår hos Senterpartiet, er også overraskende. Det kan også skape grobunn for spekulasjoner om at partiene som nå har funnet hverandre kanskje også langt på veg er enige om hvilke grep som kommer i skolesektoren. Det er spesielt at dette skjer i et fylke der regjeringspartnerne fortsatt er store partier, og det er grunn til følge med på om det vi opplever nå er en endring av selve grunntonen i Innlandet Ap.

I GDs valgsending mandag kveld var MDG-topp Johannes Wahl Gran rimelig tydelig på at distriktspolitiske hensyn er underordnet andre hensyn i skoledebatten. Vi er spent på hvilke politiske offer som følger i kjølvannet av maktfordelingen, og vi er spent på om det MDG-toppen sier om distrikt og skole også skal være Aps linje.