Det er snart kommunevalg i Lillehammer. Arbeiderpartiet har hatt en hånd på rattet i denne byen siden etter krigen. Er det på tide med et skifte?

Spør du meg er de viktigste sakene miljø, oppvekst, helse og arbeid. Hva har egentlig Arbeiderpartiet levert på disse sakene? Som innbygger i byen er det for meg en godt bevart hemmelighet. Kanskje er det min egen feil at jeg ikke vet? Men det er heller ikke lett å finne dette ut.

Hva er egentlig ståa i barne- og ungdomsskolen? Lærer barna det de skal? Kan de lese, skrive og regne når de er ferdig på ungdomsskolen? Er de best i landet på dette? Hva er ambisjonene fremover? Har kommunen en offensiv klimapolitikk? Mer offensiv enn de fleste andre? Er Lillehammer den reneste byen i Norge? Har vi det beste kollektivtilbudet? Skinner tilbudet til de eldre? Mer enn andre steder? Eller er det et regelrett strømbrudd vi her er vitne til?

Man undres jo etter alt det  negative man leser og hører om situasjonen blant annet på Lillehammer Helsehus.
Skapes det nok arbeidsplasser i kommunen? Hvordan ligger vi an i forhold til andre kommuner på dette området? Fra utsiden ser det ut som om arbeidsplasser nå forsvinner på løpende bånd.

Er økonomien i kommunen god? Forvaltes pengene på en forsvarlig og fremtidsrettet måte? Bedre enn de fleste andre kommuner? Utfra hva jeg leser i avisene har jeg blitt usikker på dette må jeg ærlig innrømme. Og hvor er opposisjonen i alle disse spørsmålene?

Innbyggerne fortjener å vite hva som er tilstanden i kommunen før de avgir sin stemme til høsten. Jeg er redd for at det ikke kommer til å skje. Ballen er herved overlevert.