Ulf Holberg skriver et innlegg i GD 26. mars og lurer på hva som er tilstanden i kommunen før velgerne avgir sin stemme til høsten. Det er et betimelig spørsmål, og svaret vil nok politikerne i de ulike fløyene strides om. Jeg skal skissere noe av tilstanden nedenfor. Samtidig er jeg og vi i Høyre opptatt av hva løsningene er fremover i tid.

Det er vårt ansvar i dag å skape et bærekraftig Lillehammer for i morgen. Hvordan lykkes vi best med å ta Lillehammer inn i fremtiden, sørge for gode helse- og omsorgstjenester til oss alle i Lillehammer, sørge for en god skole og gode oppvekstvilkår i Lillehammer, et blomstrende næringsliv som skaper flere arbeidsplasser i Lillehammer, en vellykket klimapolitikk i Lillehammer og et samfunn hvor vi alle trives og mestrer vår hverdag ut fra våre egne forutsetninger?

Er vi der i dag at vi mener Lillehammer er god nok på alle disse områdene? Er svaret ja og at vi skal fortsette med status quo og fortsatt Ap-styre? Lillehammer Høyre mener svaret er nei.

Det er mye som er bra i Lillehammer, vi er glade i vår flotte kommune. Men, det er også store utfordringer som vi må håndtere, og det håndteres ikke ved å fortsette i samme takt.

Kommunen har en lånegjeld som nærmer seg over 120 prosent av brutto driftsinntekter, vi har en helse – og omsorgssektor hvor vi på kommunebarometeret til kommunal rapport er plassert på 380 plass – vi rykker stadig nedover på listen, vi er blant topp 11 i Norge i å kreve inn eiendomsskatt, på nasjonale prøver i skolen ligger vi under landssnittet hva gjelder både regning, lesing og engelsk fordelt på mestringsnivå, vi har i perioder i 2018 ikke hatt nok barnehageplasser, vi har et næringsliv som beviselig spør etter areal og utviklingsmuligheter år etter år, vi har titalls interkommunale samarbeid med andre kommuner istedenfor å slå sammen kommunene. Dette blant mye annet.

Lillehammer Høyre mener vi må ha en ny kurs, vi må få til et taktskifte på Lillehammer for å sikre vår bærekraft fremover. Lillehammer Høyre vil sikre at Lillehammer skal være en kommune med muligheter for alle. Da må vi ta grep i vårt nærområde med de saker vi selv styrer over. Det er vår fremste oppgave som lokalpolitikere. Så får velgerne vurdere om det er riktig med ny kurs eller fortsette som før.