Hva er fylkestingsflertallet redde for?

Av
DEL

leserinnlegg 

16. juni kom den mye debatterte saken om sjukehusstruktur i Innlandet opp i fylkestinget. Der kom det fram at de to største, H og Ap, ikke ønsker å behandle den viktig kommende samfunnsanalysen. Hvorfor stille seg på sidelinjen? Mange år er gått og nye momenter i saken er kommet inn siden fylkestingene i daværende Hedmark og daværende Oppland gjorde sine vedtak i 2017. Derfor er den bebudede samfunnsanalysa viktig.

Aksjonen «Redd sykehusene i Innlandet» anser fylkestinget for å være en viktig arena og mener det er rett og rimelig at fylkespolitikerne blir hørt. De må være tett på saken helt til mållinja i en så viktig sak for folket. Det Innlandet fylkesting vedtar har betydning; derfor var vi da også tilhørere under debatten. Både styreleder i Helse Sør – Øst, Svein Gjedrem og adm.dir. Kathrine Lofthus, valgte å møte opp i fylkestinget. Gjedrem uttalte at det er viktig med politisk forankring.

Men flertallet i fylkestinget bestående av bl.a. Ap og H vil altså ikke ha samfunnsanalysen til behandling når den foreligger utpå høsten. De vil bare ha den til orientering og stå på sidelinja og se på. Hvorfor? Er de redde for å ta i sykehussaken?

Vi i aksjonen «Redd sykehusene i Innlandet» mener tvert imot at det er viktig at vi har fylkespolitikere som slåss for tilbudene til pasientene i Innlandet og som kjemper for fremtidens sykehus i Innlandet.

«Redd sykehusene i Innlandet» frykter konsekvensene for Innlandet dersom Helse Sør-Øst tar opp varslede, kostbare lån og overfører Innlandets midler til andre landsdeler. Tildeling av midler over statsbudsjettet til nye sykehusbygg ikke er bevilgninger, men lån som de regionale helseforetakene skal betale tilbake, med renter. Disse lånene betjenes altså over det ordinære driftsbudsjettet. Høye lån gir enda trangere kår til primæroppgavene i helsetjenesten.

Det er grunn til å være bekymret for at det ikke vil være investeringsmidler nok i Helse Sør-Øst til å realisere de hardt tiltrengte nye investeringer i Innlandet i det hele tatt. Sykehuset Innlandet er blitt pålagt av moderkonsernet HSØ å effektivisere, kutte og spare penger. Det har Innlandet oppnådd gjennom trange år. Innlandet er nå Norges tredje mest effektive helseforetak, og ytterligere kutt vil bli svært smertefulle for pasienter og ansatte.

Helse Sør-Østs planer om å bruke det meste av investeringskapitalen på nye og svært kostbare sykehus i Oslo kan gi svært uheldige konsekvenser for alle de øvrige sykehusområdene i Helse Sør-Øst.

Det er grunn til å spørre: Deler ikke flertallet i Innlandet fylkesting våre bekymringer om at Innlandet risikerer å tape sin oppsparte egenkapital på om lag tre milliarder kroner, dersom Oslo-prosjektet skulle bli dyrere enn planlagt, eller Oslo ikke klarer å innfri de svært strenge forutsetningene?

Vi ikke fylkespolitikerne være med og kjempe for en bedre situasjon for oss i Innlandet? Den som svarer nei: tar du sjansen på at de usannsynlige forutsetningene skal slå til?

Mariann Isumhaugen, leder
Kari Wiegaard, sekretær
Aksjonen «Redd sykehusene i Innlandet»

Det kan bli opprivande, men slett ikkje umogleg, å meine noko. For demokratiet er det nødvendig

Ap er tydelige om sjukehusstruktur

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags