Jeg vil tro at når et slikt spørsmålet stilles, vil det sikkert komme flere ulike og gode forslag. De eldre er jo en viktig ressurs i kommunen.

Kristelig Folkeparti er et familieparti! I Øyer ønsker vi å legge til rette for gode oppvekstvilkår, for alle barn i kommunen, uavhengig av familiens økonomi og sosiale forhold. Vi vil bidra til gode barnehager og skoler som gir et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. KrF ønsker fortsatt et bredt og variert næringsliv i kommunen. Kristelig Folkeparti i Øyer ønsker også å tilrettelegge for individuell nytenkning og innovasjon. I stedet for å legge hindringer i veien, vil vi støtte nyetablering, samt mindre selskap som er i gang og under utvikling.

KrF ønsker at det ved høstens kommunevalg, settes fokus på at denne gangen er det «de eldres tur»! Det er grunnleggende at de lokale politiske myndigheter prioriterer de eldre, i det minste lytte til hva de har å si « av det de må ha på hjertet «! Mange bor i heimen sin og er avhengig av god hjemmesykepleie. De eldre sitter inne med utrulig mye nyttig kunnskap og erfaring. Alle setter også umåtelig stor pris på om besøkende har fem minutter til en god prat! Det vil lyse opp i hverdagen for mange! En annen ting de ønsker er mest mulig stabilitet rundt, er «hvem» som kommer i dag? Alle vet at dette er helt avhengig av bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenesten. Dette er igjen knyttet opp mot økonomi og prioriteringer.

Øyer kommune har Helsehus som er et flott sted. Helsehuset er relativt nytt med moderne lokaler, som det er viktig å benytte i sin helhet til det beste for syke og eldre. Vi er privilegert som har legekontorer i begge sogn.

Stadig høres at det er for « få hender og føtter «, både i legetjenesten og på Helsehuset. Selv om dette er en nasjonal utfordring, må vi strekke oss etter å oppnå en god og riktig grunnbemanning for våre tjenester innen helse og omsorg.

Avd, Pleie- og omsorg må styrkes, og KrF vil gå inn for at partiene i kommunestyret, samles om et omforent forslag, i tilknytning til høstens budsjettprosess.

Arnfinn Gillebo, 1.-kandidat, Øyer Kristelig Folkeparti