Gå til sidens hovedinnhold

Hva er prognosene for årets trygdeoppgjør?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge Stortingsvedtaket i pensjonsforliket fra 2011 skal pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten. Tariffoppgjøret mellom NHO/Norsk Industri og LO og YS Parat (frontfag), legger rammene for tariffoppgjøret generelt og legger føringer for trygdeoppgjøret.

Det er en kjent sak at lønnsveksten for pensjonister har vært betydelig mindre enn hva politikerne bygde sitt vedtak på. I og med at trygdeoppgjøret skal ses i sammenheng med reallønnsveksten (lønnsøkning utover prisstigningen) med fradrag av 0,75%, har pensjonister og andre trygdede kommet meget dårlig ut i alle år med lønnsvekst.

Trygdeoppgjøret nærmer seg, der årets pensjonsøkning bestemmes. Pensjonistforbundet Oppland vil hevde at departementets beregningsmetode for pensjonsutbetaling vil gi lavere vekst enn Stortingsflertallet forutsatte da de besluttet en bedre pensjonsberegning i år. For 2021 er det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. I tillegg går vedtaket ut på at pensjonistene skal få en særskilt kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020.

Pensjonsreguleringene er bestemt gjennom folketrygdloven og departementet foreslår ikke å endre denne loven nå. Det foreslås å endre forskriften som skal anvendes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden på en slik måte at det fastsettes for 2021 en lønnsvekst som gir det resultat at «lønnsveksten fratrekkes 0,75 %» vil gi en økning i tråd med endringene i vedtaket. Det er denne beregningsmetoden som Pensjonistforbundet Oppland og Pensjonistforbundet sentralt mener strider mot Stortingets vedtak, og som vil gi en lavere pensjonsregulering enn vi forventer.

Pensjonistforbundet har i sitt høringssvar kritisert departementets beregningsmetode og presentert et syn på hvordan pensjonene skal oppreguleres i 2021, som vi mener er i samsvar med det vedtak som er fattet av flertallet på Stortinget. Pensjonistforbundet har laget et regnestykke som viser forskjellen:
- En gjennomsnittspensjon på 250.000 per år vil øke til kr 266.325 fra 1. mai 2021 med Pensjonistforbundets metode.
- Med departementets foreslåtte metode vil pensjonen øke til kr 262.075 fra 1. mai 2021.
- Differansen utgjør kr 4.250 i årlig pensjon. (Ref. Tidsskriftet Pensjonisten)

Pensjonsreformen omsatt i et mindre byråkratisk språk går egentlig ut på at alle trygdede skal sikres minst et nulloppgjør hvert år, og at dette har som siktemål at pensjonistene over tid skal få samme regulering som lønns- og prisveksten.

Selve trygdeoppgjøret skal gjennomføres 20. mai og det er først da vi får det endelige svaret på hva pensjonsreguleringen blir i år. Det er valg til høsten og Pensjonistforbundet Oppland forventer at stortingsrepresentantene følger opp Stortingets vedtak.

Per E. Furseth, leder
Svein Helgesen, leder helseutvalget
Pensjonistforbundet Oppland