Gå til sidens hovedinnhold

Hva er viktigst – dobbeltspor eller flere tog?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.


Bane NOR har i disse dager levert innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033. Vi synes det er utrolig givende å kunne bidra til å levere nye jernbanestrekninger og nye og forbedrede togtilbud.

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem.

Det er tverrpolitisk enighet om at jernbanen er en del av et bærekraftig fremtidig transportsystem og at vi er avhengig av dette som en bærebjelke i våre transportløsninger. Det bygges ut nye spor på omtrent alle strekninger. Jeg kan forstå at mange er utålmodige, og venter på sitt tog og sin trasé, men dette er heftige og langsiktige investeringer som tar tid å realisere. Vi bygger for fremtiden og en levetid på hundre år. Det er ikke så mange av oss som har en sånn horisont!

Så hva får vi for pengene? Det pågår allerede storstilte utbygginger på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Bergensbanen, Gjøvikbanen og Trønder- og Meråkerbanen. Som noen smakebiter kan jeg fortelle at de prosjektene som er i gang, legger til rette for 4 togavganger per time fra Moss og Tønsberg mot Oslo fra sommeren 2025, med en halvtimes reisetid fra Moss og en times reisetid fra Tønsberg. Når Follobanen åpner vil vi kunne kjøre dobbelt så mange tog mellom Oslo og Ski, og reisetiden halveres til 11 minutter. På Dovrebanen markerer vi i 2021 byggestart for strekningen til Hamar som gir muligheter for 55 minutters reisetid mot Oslo, 2 tog i timen pluss fjerntog og flere godstog. Fremtidens jernbanetilbud er under bygging! Dette betyr mye for bo- og arbeidsmønster i fremtidens samfunn, og legger forholdene til rette for en helt ny og forbedret transportløsning.

Mange venter tålmodig på det nye dobbeltsporet som skal komme. Vi i Bane NOR innser at selv om vi ønsker oss flere tog, så er det ikke nødvendigvis sammenhengende dobbeltspor som er svaret overalt og som gir mest jernbane for pengene. Vi må være mye tøffere i vurderingen av kost versus nytte, hvis ikke blir satsingen vesentlig redusert. Vi mener vi kan klare å gi de reisende et forbedret togtilbud, med halvparten av investeringskostnadene, dersom vi bruker dem smart.

Gjennom verdianalyser har vi jaktet på muligheter for hver enkelt banestrekning. Vi har vurdert alternativer og jobbet hardt for å komme fram til løsninger som gir oss mer tog for pengene.

Bare på jernbanenettet mellom Rygge og Halden, Hamar og Lillehammer og Tønsberg og Skien har vi kommet opp med alternativer som innebærer en halvering av investeringskostnaden. Dette gir maksimalt antall avganger i rushtid, men ikke nødvendigvis like mange avganger over resten av døgnet.

På Østfoldbanen kan vi få 4 tog i timen i rush til Fredrikstad og 3 tog i timen til Sarpsborg, på Vestfoldbanen kan vi få 2 tog i timen til Skien og på Dovrebanen kan vi få til 2 tog timen til Lillehammer, uten å bygge sammenhengende dobbeltspor og kostnadskrevende stasjoner.

Kanskje er dette godt nok også for neste generasjon? Det tror vi at det er! Det beste av alt er at vi seinere eventuelt kan bygge flere av bitene imellom det vi nå anbefaler, for å legge til rette for enda flere tog.

Vi i Bane NOR snakker ikke om enkeltprosjekter eller dobbeltspor, vi snakker om hvilket transportbehov som må løses. Vi forbedrer og moderniserer – for at flere kan ta mer tog. Det er det vi ønsker oss alle sammen. Flere tog er viktigst!

Stine Ilebrekke Undrum, utbyggingsdirektør Bane NOR