Hva er ytringsfrihet?

Av
DEL

leserinnlegg

Justisminister Jøran Kallmyr hausser opp under konflikten. Med tanke på at han er Frp-medlem er dette ikke rart, heller ikke noe nytt. Det har mange før han gjort opp gjennom årene.

Men det som skiller han fra andre Frp-ere er at han er justisminister, og dermed skal han prøve å være minister for alle i Norge og Norges ansikt ut til omverdenen.

Når han sier at koran-brenning er ytringsfrihet og lovlig i Norge tråkker han i salaten. Her tenker han bevisst eller ubevisst ikke på konsekvensene. Ikke bare de følelsesmessige, men også når det kommer til ytringsfrihet. Han, på lik linje med SIAN, vet at det vil komme reaksjoner.

Ytringsfrihet kan komme fram i flere forskjellige former. Men først til definisjonen av begrepet ytringsfrihet. I store norske leksikon står det:

1- Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om.

2- Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.

3- Ytringsfrihet er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grov pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

4- I Norge kan man demonstrere for hva man vil, bare ikke innholdet er ulovlig og straffbart, for eksempel rasistiske eller andre hatefulle formål.

Ja, ytringsfrihet i sin videste betydning kan innbefatte absolutt alt. Her er noen av formene som ytringsfriheten kan ha:

1- I tale form: Slik Kalmyr mener er det lov å si hva man vil. Det vil si, det er slutt på den moralske pekefingeren om at ”du kan si hva du vil, bare det du sier ikke sårer andre”, som ville krevd at man tenker en ekstra gang over det man vil si, før det slipper ut av munnen. Det som er sagt kan ikke tas tilbake.

2- I skrevet form: Slik Kalmyr mener er det lov å skrive akkurat hva man vil. Det vil si, verken ærekrenkelse eller personvern, eller privatlivets fred er gjeldende lenger. Ytring er jo ytring og det skal være ukrenkelig, koste hva det koste vil.

3- I aksjons form: I denne formen mener Kalmyr at en kan foreta seg hva en vil for å ytre sine meninger. En kan fort forstå at som følge av Kalmyrs teori vil brenning av hellige bøker og religiøse symboler, likskjending, ødelegging av alle gravemaskiner som ødelegger natur og miljø, mørbanking av alle som står for miljøkriminalitet, ran fra alle de rike, slå helt tilfeldige forbipasserende på gata, ........ alle teoretisk være likestilte. De er jo alle ytring for noe. Er ikke de det?

Om hvert punkt kan man komme med utallige grunner for hvorfor noen foretar seg en slik handling. Grunnen kan for eksempel være depresjon, frustrasjon, mangel på empati, osv. Det kan også være politiske og ideologiske grunner. Hvis vi skal snakke om ytringsfrihet i sin absolutte form kan vi si at alt er lov selv å drepe, for drap er også en ytring i sin ytterste konsekvens.

Hvis vi likevel holder oss til brenning av koranen og religiøse symboler, har muslimer et stort problem. Nemlig det at de også tror på Jesus som en av sine profeter og dermed er bibelen hellig for dem. Noe som gjør at de ikke kan brenne den eller snakke negativt om Jesus. Da tyr de til andre midler for å uttrykke sin frustrasjon. Dette vet Kalmyr meget godt og utnytter det maksimalt.

Men hva prøver han å oppnå ved å støtte hatefulle ytringer?

Annaguli Yildam, medlem av Rødt Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags