Hva gir folk i Innlandet «mest helse for pengene» og flest sykehussenger?

Av
DEL

leserinnlegg 

Fylkesrådmannen har foreslått, sikkert i samforståelse med fylkesordføreren, at fylkestinget skal stadfeste sitt vedtak fra 2017 om bygging av et hovedsykehus med Mjøsbrua. Ett av de velfungerende sykehusene i Elverum, Gjøvik og Lillehammer skal legges ned, i tillegg til sykehuset på Hamar.

Helse Sør Øst som skal avgjøre saken i november 2020 (?), tar seg heldigvis tid til å fullføre samfunnsanalysen, før de fatter sin beslutning.

Til tross for alt som har skjedd så langt i 2020, med korona, redusert økonomisk handlingsrom, og nasjonale føringer om å bevare mer og bygge mindre nytt, gjennomføre det grønne skiftet, så er medlemmene i fylkestinget invitert til å fornye vedtaket fra 2017, uten at det foreligger en ferdig saksutredning. Vi spør oss om de som er der har samvittighet til å stemme for det, og om de ønsker å bli husket for å ha skapt flertall for et slikt vedtak?

Deltakerne bør før møtet ta stilling til de følgende tre spørsmål:

1. Vil man støtte det alternativet som fører Innlandet lengst vekk fra miljøambisjonene som fylkestingene i både tidligere Hedemark og Oppland selv nylig har vedtatt, alternativet som Statens vegvesen Øst har reist innsigelse mot og daværende fylkesmann i Oppland var meget kritisk til?

2. Hvordan vil de sikre at det blir økonomiske midler igjen til en nødvendig opprusting av de Lokalmedisinske Sentrene? Ved å satse på videreutvikling av de tre gode sykehusene vi har, eller ved å bygge helt nytt?

3. Det blir ikke MER midler til sykehusutbygging i Innlandet, enn de 8,65 milliardene som er gitt som planleggingsramme og som det må spares inn til, eksempelvis ved å legge ned Infeksjonsavdelingen ved Sykehuset i Lillehammer. Det er planlagt at det skal bygges 80 000 kvm nytt, mens det for tilsvarende utbygging av et eksisterende sykehus er behov for kun 23 000 kvm. Hva gir befolkningen i Innlandet «mest helse for pengene» og flest sykehussenger?

Svarene, og begrunnelsen for dem, finner dere på FB-sidene til Sykehusaksjonen i Lillehammer, i den rapporten til HSØ, vi akkurat har ferdigstilt. Den er vårt svar på kriterier for lokalisering av de framtidige sykehusene som HSØ har bedt om. Langt på vei de samme svarene finner dere i rapporten Oslo Economics har utarbeidet for Gjøvik kommune.

Sykehusaksjonen håper at Fylkestinget vil avvise det forslag til vedtak som er fremmet til fylkestinget nå, at saken drøftes i Innlandet fylkesting, men at man gjør som HSØ, fatter beslutningen når en gjennomarbeidet og oppdatert samfunnsanalyse og en fullstendig saksframstilling foreligger!

Bjørn Nørstegård, Sykehusaksjonen i Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken