Med sorg kan vi konstatere at NAV – en stor arbeidsplass på Lillehammer flytter til Hamar. Vi gjør ikke nok for å holde på arbeidsplasser i Lillehammer.

Det som nå skjer med NAV føyer seg inn i en rekke av tilsvarende saker – både i offentlig og privat virksomhet. Mye havner på Hamar som med et sammenslått Innlandet styrker seg, men en del virksomhet går også til Oslo. Solberg regjeringen var den mest sentraliserede regjering vil har hatt etter krigen. Mange av de store grepene som ble gjort for å sentralisere og privatisere gir følge konsekvenser. Dette tapper Lillehammer for arbeidsplasser.

«Merittlisten» fra de senere årene er lang. Dette er en trend som vi må prøve å snu. Det er sterke krefter som vil trekke arbeidsplasser til andre steder enn Lillehammer- spesielt til Oslo og Hamar. Det må jobbes langsiktig og effektivt for å tiltrekke seg arbeidsplasser. Det nytter ikke å sitte stille på gjerdet å håpe på det beste. Det jobbes svært hardt i andre regioner for å tiltrekke seg arbeidsplassene – og ja det jobbes også for å hindre at andre regioner skal få samme utvikling som en selv – stopp i dobbeltspor utbyggingen på Hamar er et godt eksempel på det.

Jeg er ikke imponert over arbeidet til Ap og posisjonen, verken i denne saken eller tilsvarende saker. En får rett og slett inntrykk av at en sitter og ser på det som skjer uten å engasjere seg. Det holder ikke.

Lillehammer taper terreng i arbeidsplasser, næringsutvikling og befolkningsutvikling. Det er faktisk nå slik at det knapt er behov for nye boliger i Lillehammer. Det er ingen vekst.

Hamar regionen vil fortsette å jobbe for seg selv. Vi ser det i dobbelspor saken der de syntes det var dårlig samfunnsøkonomi å fortsette videre fra Vikingskipet. Vi ser det i sykehussaken der det jobbes intenst for å få Mjøssykehuset til Hamar. Vi ser det i utviklingen av Høgskolen i Innlandet der all vekst skjer i gamle Hedmark.

Jeg konstaterer at Ap i Lillehammer vil flytte høgskolen til sentrum. Tenk for en risiko det innebærer i forhold til at de i Hamar regionen helst vil flytte alt dit.

Når Nye Veier nå har bygd tett med kryss langs E6 i Hamar og Ringsaker og områdene langs vegen blir omdisponert fra landbruk til næring er det lett å forstå hvilket trykk som er på videre utvikling.

Vi skal nå inn i stadig nye kamper om arbeidsplasser og næringsutvikling. Da må en legge alt til rette og jobbe langsiktig – både mot næringsaktører og offentlige institusjoner for å være attraktive. Vi har en flott by og omland med mange muligheter sommer og vinter. Folk vil bo her, bare det finnes gode og interessante jobber.

Det hadde vært interessant å høre fra Ap og posisjonen hva de har gjort i lokaliseringssaken for NAV?

Jon Grunde Roland, 1 kandidat for Lillehammer Sp