Hva gjør vi når skade varsles?

FLOM: NVE varsler store vannmasser i våre vassdrag. Har NVE samme gode kompetanse på forebyggende tiltak?

FLOM: NVE varsler store vannmasser i våre vassdrag. Har NVE samme gode kompetanse på forebyggende tiltak? Foto:

DEL

GD MENER 
Sandbankene ligger innbydende til i Gudbrandsdalslågen og tilstøtende elver. De kan representere viktige økonomiske interesser. Men mer alvorlig, de kan representere store propper for vannmasser som kommer dundrende med en stor vårflom, og et høyere bunnivå øker faren for at flom legger arealer under vann.

NVE har sendt ut flomvarsel i år. Det ligger store snømengder i fjellet. Faren for flom er antatt å være større i Gudbrandsdalen enn i Østerdalen. Lågen kan bli større enn Glomma. Sidevassdrag kan hver især forvolde skader. Og når sidevassdrag møter hovedvassdrag er det viktig at utløpene drenerer unna de store vannmassene.

NVE har god kompetanse på å varsle flom. Men NVE og andre statlige fora – Fylkesmannen inkludert – har åpenbart ikke samme, gode kompetanse på å komme med avbøtende tiltak. En slik situasjon er ikke holdbar.

Staten kan holde igjen på tiltak mange mener er viktige. Samme stat er det som ikke vil garantere for økonomisk dekning av alle utgifter en flom ofte forårsaker.

Det er trist hvis verneinteresser blir diskreditert fordi Staten ikke evner å forebygge skader

Her er det et klart misforhold. Staten har de viktigste kortene på sin hånd. Derfor imøteser vi at fylkesmann Knut Storberget – en tidvis operativ og handlingens mann – gir klar melding: Er det natur- og verneinteresser av stor samfunnsmessig verdi som hindrer deponitiltak, ja, så skal Staten garantere for påførte skadeutgifter.

Det gir ingen mening i at kommuner som Vågå, Sel, Sør-Fron og Ringebu skal måtte bruke ressurser beregnet for eldreomsorg og skole, til å dekke flomskader. Slikt blir ikke forstått. Slikt skal ikke bli forstått. Det vet også Storberget som Regjeringens stedlige maktmann.

NVE er et kompetent miljø, men ikke kompetent nok. Det er trist hvis verneinteresser blir diskreditert fordi Staten ikke evner å forebygge skader.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags