Nå er tiden inne for å ferdigstille planene om dobbeltspor til Lillehammer!

Et viktig grep i krisetider er å sette inn motkonjunkturtiltak inn for å holde hjulene i gang. Vi så det under finanskrisen, hvor finansministeren dro fram gullkortet på TV for å illustrere poenget. Nå har Stortinget bedt regjeringen, i samråd med kommunene, om å legge frem tiltakspakker for å komme ut av resesjonen. Det gjør vi gledelig, men Lillehammer og Gudbrandsdalen har allerede ett «gryteklart» prosjekt som regjeringen selv kan følge opp; nemlig ytre InterCity med dobbeltspor til Lillehammer. Dessverre virker det imidlertid som regjeringen vil utsette dobbeltspor nord for Hamar til Moelv og videre til Lillehammer nok en gang.

For samtidig som Stortinget ber regjeringen lete etter satsinger som kan underbygge det grønne skiftet, varsler Bane NOR at utbyggingen av ytre Inter City skyves på ytterligere.

Under årets Jernbaneforum var alle enige om at gods på bane og å gjennomføre fjerntogstrategien, var noe av det mest miljøvennlige en kunne gjøre.

Gjeldende NTP har klare føringer om at framtidens transportløsninger skal være smartere, grønnere og tryggere. All framtidig vekst innen persontransport skal løses ved gange, sykkel og kollektivt og en økt satsing på jernbane skal bidra til kraftige kutt i klimautslipp. Det er altså en vedtatt strategi at økt prioritering av jernbane vil være helt nødvendig for å nå lokale, regionale og nasjonale mål om kraftige kutt i klimautslipp. Samferdselsministeren uttrykte under forumet at han var en ivrig togentusiast. Ja, da er tiden inne for å omsette ord til handling!

Utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen ivaretar også næringslivets behov for en effektiv transportinfrastruktur. Dovrebanen med flere avganger og kortere reisetid, vil ikke bare være en effektiv transportkorridor som vil styrke bo- og arbeidsmarkedene i Innlandet og mellom mjøsbyene. Det vil også være en viktig hovedferdselsåre med nasjonal betydning for å binde Sør-Norge sammen med Vestlandet og Midt-Norge.

En gjennomføring av strekningen, slik det er lagt opp til i gjeldende NTP, med fullføring fram til Åkersvika i 2024 og videre utbygging til Lillehammer til 2034, er i tråd med allerede vedtatt politikk. Kommunene skal nok finne frem andre utbyggings, - og investeringsprosjekter, men staten med regjeringen i spissen kan jo starte med å gjennomføre allerede vedtatt politikk?

Planene er klare, men Bane NOR mangler penger. Hvis en trenger prosjekter til å komme ut av nedgangstidene, er ikke en kikk på allerede vedtatt politikk i nåværende nasjonaltransportplan en dum idé.

Ingunn Trosholmen, Arne Fossmo, Eldrid Siem, Edel Kveen, Jon Halvor Midtmageli, Anette Musdalslien, Mariann Skotte, Rune Støstad, Astrid Skomakerstuen Ruste, Harald Sve Bjørndal, Ole Tvete Muruteigen, Bjarne Eiolf Holø, ordførere i Gudbrandsdalen