I lys av utbygging av nytt sykehjem i Moelv kommer her informasjon om hvordan alderssammensetningen blir i Ringsaker framover.
Denne informasjonen fikk framstående politikere og administrasjonen i et TEAMS- møte 14. april i Dialogkonferansen for Ringsaker.

De tre B’er ble framstilt som et mulighetsscenario, men det kan sikkert administrasjonen forklare for alle på et senere tidspunkt. Mitt innlegg gjelder hva som kalles demografi, befolkningsutvikling og alder i Ringsaker kommune.

Forsker Knut Vareide fra Telemarksforskning la fram scenarioer om hva som kan/vil skje i Ringsaker de nærmeste 20 åra, fram til 2040. Vareide er forsker på regional utvikling.

Hva fortalte han til de folkevalgte? Jo, blant annet at befolkningen mellom 67–105 år vil øke med 50 % fra 2020 til 2040!
Dvs fra 6118 i 2020 til 9310 i 2040. Han la også til at gamle folk sjelden flytter, de bli boende i kommunen.

Derfor kjære folkevalgte, vil dere bygge et sykehjem i Moelv til 60 personer når vi i dag har 72 plasser?

Det var 80 plasser i den første planen fra rådmannen. Kanskje vi burde legge det nye sykehjemmet til en adresse som kan utvide antall plasser innen 20 år, i takt med økt behov? Tenk bakover til 2001, hva har skjedd?

Kanskje bygge i Jensstuvegen for 80 plasser allerede nå? På den måten ivaretar vi også beredskapsplasser og tilbakeføringsplasser for sykehusopphold.
Tenk på det, du som er folkevalgt.

Sjur J. Alhaug, Moelv, Aksjonskomiteen for plassering av nytt sykehjem i Jensstuvegen