Postlisten, – journalføringen i kommunen, er nå helelektronisk. Glem å besøke Servicetorget, der finner du ingen journal eller postliste. Hvor du finner den, og hvor lett det å søke i den, er en helt annen sak. Du kan ikke søke over et tidsrom, kun på en eksakt dato, på et søkeord eller en søkestreng, som du ikke vet. Og skulle du finne noe av interesse er du like langt. Du må be om «innsyn» ved å legge igjen navn og e-post! Og husk postlista er alltid to dager og ev. en helg på etterskudd.

Fra mitt ståsted en innfløkt innsynsmulighet som krever ytterligere merarbeid for kommunens arkivadministrasjon. Det var nettopp denne førsterunden i postlisten som endte opp med et treffsikkert søkeord: Parkeringsgebyr.

Endelig et søkeord som fungerte. Jeg fikk 140stk treff fra 3.12.19 til 27.2.20, uten innsyn. Her hadde sannsynligvis 140 bilfarende tatt seg tid til å klage på et parkeringsgebyr. Alt dette behørig registrert, og sikkert også behørig avslått, av en og samme person. I snitt hadde denne personen behandlet/avvist 2,25 parkeringsgebyr pr. dag over perioden jeg tok for meg.

Her skulle jeg vel egentlig stoppet, men i undring over antallet klager på det norske «parkeringsvesenet» med trafikkbetjenter og klagebehandlere stilles spørsmålet om dette er business, sysselsetting eller har det andre hensikter? Kunne vi bilfarende bli enig om en felles dugnad? Sørg alltid for at du alltid betaler disse pengene, så fjerner vi denne formålsløse sysselsettingen!

Så enkelt er det ikke. Det er alskens betalingsløsninger og like mange aktører i dette markedet som åpenbart gir lettjente penger. Nettopp derfor er det grunn til å stille spørsmål hvorfor det å parkere og betale skal være så innfløkt og åpenbart til å misforstå? Selv har jeg hatt førerkort i 47 år og aldri betalt en parkeringsbot. Har jeg ikke fått noen? Jo, jeg har vel fått fire – fem krav som alle har vært ilagt på feil grunnlag, også fra Lillehammer kommune. Beviskravet og arbeid tillegges bileier. Når du får medhold og slipper unna gebyret, har du alltid brukt mer tid og ressurser enn det ville ha vært å betale ved å holde klageskrivekløen i sjakk.

Hva med å fremme et forslag til en ny lov eller forskrift der urettmessige parkeringsgebyr automatisk gir pengeinnkrever et motgebyr på kr 1.500? Det ville skjerpe den ihuga viljen til å ilegge gebyr på sviktende grunnlag, og ta bort formålsløse kostnader og sysselsetting.


Ola E. Skrautvol, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Sp)