Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal DNT med fiender, når de har slike venner?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lokalavisene i dalen har hatt på trykk flere innlegg fra DNT-støttespillere etter at DNT Gudbrandsdalen for kort tid siden offentlig erklærte at de skrinlegger Dronningsetra-prosjektet ved Strålmyra. Det skjedde etter at Fylkesmannen Innlandet erklærte seg inhabil til å behandle alle klagene på Nord-Frons vedtak om dispensasjon til gunst for DNT Gudbrandsdalen. Med Fylkesmannens inhabilitetserklæring, framstår også vedtaket i Nord-Fron som fattet på svakt faglig grunnlag. Det gjelder blant annet henvisningen i vedtaket til at ei ny DNT-hytte vest for Gudbrandsdalen kunne avlaste presset på villreinen i Rondane. Det er intet faglig hold for en slik påstand, noe Fylkesmannen Innlandet erkjenner.

Felles for innleggene den siste tida, er at skribentene neppe er godt saksorientert. Og var jeg DNT, ville jeg gremmet meg over støtteerklæringene fra disse «vennene». Slike venner kan gjøre tilværelsen surere enn mang en redelig fiende, spesielt når de nedverdiger seg til personangrep og usaklige utspill.

Morten Wangen har åpenbart stor forståelse og sympati med DNT, fotturister og for Brun Bygg i Vågå som nå mistet «et kjærkomment oppdrag». Har Wangen ofret en tanke på de mange grunn- og setereiere som trakk et lettelsens sukk over at DNT droppet å bygge ei stor sjølbetjent hytte ved Strålmyra? Har Wangen tenkt over at beitenæringa ved Strålmyra, Griningsdalen og Refjellet var sterkt imot at DNT skulle få innta området med sin turistvirksomhet?

Om ikke tanken på lokale setereiere og beitenæring vekker varme følelser hos Wangen, så kan han kanskje heller finne fram et kart. Et kart som viser konsentrasjonene av DNT-hytter og T-stier i Langsua og Jotunheimen. Så kan han grunne over det oppgitte formålet med DNT-hytta Dronningsetra: å knytte i hop Peer Gynt-stien og Jotunheimstien, Langsua og Jotunheimen nasjonalparker via Sikkilsdalen.

Etter å ha studert kartet nøye; synes M.Wangen det er logisk at DNT ønsket å ta en lang omvei bort fra nevnte stinett og inn i Strålmyra ved Griningsdalen? Dersom han tenker at dette er logisk, vil jeg anbefale at han tar seg en tur ut i terrenget. DNT sitt tegnede kart i saksprosessen stemmer nemlig ikke med landskapet de begir seg inn i. DNT-kartet stemmer derimot veldig godt med den opprinnelige planen fra DNT Oslo og omegn om ei hytte og stinett inn i et nytt fjellområde, der fotturistene kunne vandre fra Langsua og Skåbu til Jotunheimens herligheter via Griningsdalen og Refjellet.

Noen har sagt at nye hytter og nye naturområder er DNT sin suksessfaktor nummer 1, men skal vi som samfunn akseptere at dette skal gå på bekostning av grunnsteinen i distrikts-norge, beitenæringer og umistelige naturverdier?

DNT har over 550 hytter og et vidstrakt T-merka stinett, mange av dem i verna natur. DNT-hytter har vi vel strengt tatt nok av nå, men vi har tapt alt for mange fredelige og urørte naturområder de siste tiåra. Det gjenspeiles i naturkrisa med svekkelse og tap av arter, blant dem har vi fuglearter som nå og forhåpentligvis for framtida har et trygt livsrom i Strålmyra. Beitenæringa er også presset og truet av hyttebygging og fjellturisme i et stadig økende omfang og varianter.

DNT gjorde klokt i å skrinlegge Dronningsetra-prosjektet med sin plassering ved Strålmyra og Griningsdalen. DNTs venner bør være så kloke å gjøre det samme. For slike venner som Knut M. Ore og Morten Wangen er DNT neppe tjent med.

Nelly Karidatter Einstulen, Vågå