Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal til for at de mange dagpendlerne skal la bilen stå?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Vi som bor i Innlandet reiser oftest med bil når vi skal flytte på oss. Bilen er også største kilde til forurensning i Innlandet. Dette ønsker Innlandet fylkeskommune å gjøre noe med. Fylkeskommunen har laget en mobilitetsstrategi for at innbyggere og besøkende til Innlandet skal kunne komme til reisemålet uten egen bil. Mer klimavennlige reisemåter er bra, utfordringen er å skape alternativer som er fristende nok og endre gamle vaner.

I byene er det som regel forholdsvis enkelt å reise kollektivt. Tilbudene er mange, og avgangene hyppige. For folk som bor i distriktene er det ikke unaturlig at terskelen for å sette seg på bussen stiger i takt med hvor sjelden bussene går. Å ha mange busser som kjører rundt i grisgrendte strøk, er heller ingen klimavennlig løsning. Økt samkjøring og gode parkeringsmuligheter ved lokale kollektivknutepunkt, vil derimot hjelpe.

Reisevaner kan vi gjøre noe med

Rundt 330 nord-frøninger dagpendler ifølge Statistisk sentralbyrå til enten Sør-Fron eller Ringebu. Det betyr trolig at det går bortimot like mange privatbiler uten passasjerer over kommunegrensene. Hva skal til for at de mange pendlerne skal la bilen stå? Fylkeskommunen ber nå om innspill. Forslaget til mobilitetsstrategi er ute på høring til august. Knapt noe er viktigere enn å involvere de mange dagpendlerne i denne fasen av strategiarbeidet.

Strategien har langsiktige mål, likevel er det viktig å finne fruktene som er enkle å høste. Det skal litt til å få alle hytteeiere til å ta med seg bagasjen på tog og buss. Med bedre transportmuligheter fra togstasjonene til fjellet, kan kanskje den som kommer etter la bilen bli stående hjemme. I byene kan flere selvkjørende minibusser gi et enda bedre tilbud.

For å endre reisevaner trenger vi tog og busser som går ofte. Vi trenger også gode sykkelveger. Reisevaner handler også nettopp om vaner. De kan vi gjøre noe med. Vi som bor her og de som kommer til fylket må være åpne for å prøve ut noe nytt. Kanskje klarer vi oss med bare en bil, og kanskje er det avslappende å ta bussen til jobb.