Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune skal bruke i alt 20 millioner kroner på oppgradering av Otta stasjon. Skysstasjonen på Otta skal få oppgradert bussterminal og trafikkareal med adkomstveger. Det skal skilles bedre mellom myke og harde trafikanter.

Vi kunne sagt at «endelig, etter mange år med venting, skjer det noe med kollektivknutepunktet i regionsenteret». For norddølene har ventet lenge. Først på planer, og deretter på penger. Det som nå kommer, er helt nødvendige tiltak.

Den vesentligste mangelen ved det som skal gjøres på Otta stasjon, handler om parkeringsplasser. Det er for få parkeringsplasser ved stasjonen i dag, det vil bli færre med de nødvendigste tiltak fylkeskommunen og vegvesenet går sammen om, og det er komplett umulig å forstå hvordan man vil få reisende over fra privatbil til tog og buss uten muligheter til å sette fra seg bilen.

For planene om parkeringshus blir ikke noe av. Ordfører Eldri Siem avviser å innføre parkeringsavgift i norddalsbyen, og ingen vil bygge p-hus dersom det ikke helt eller delvis kan finansieres med brukerbetaling.

Der står vi. Norddalen har fått løfter om flere togavganger på Dovrebanen, og selskapet som kjører togene risikerer å kjøre med halvtomme tog fordi norddøler ikke får satt fra seg bilen på eller nært stasjonen.

Vi peker gjerne på staten. Knapt noe er lettere enn si at pengene må hentes der pengene er. Og den eneste offentlige kassa som har nok penger, er statens. Vi kan også ha sympati med et argument om at om parkeringsavifter skal legges oppå allerede dyre billettpriser, blir det vanskeligere å få folk til å velge tog. Men først og fremst er vi skuffet over at tre forvaltningsnivåer ikke er i stand til å enes om strategi og ansvarsfordeling for å få flere til å ta toget.

Jobber med å bygge ny bydel – nå har Bane NOR protestert

Skal ruste opp for 20 millioner – får færre parkeringsplasser

Det søles med tid og penger