Hva skal vi med nasjonalparker?

Trafikk:  Holder det nå på å bli så mange veger og hytter og så mye folk i Rondane, at villreinen bør erstattes med tamrein også der, som i Jotunheimen?

Trafikk: Holder det nå på å bli så mange veger og hytter og så mye folk i Rondane, at villreinen bør erstattes med tamrein også der, som i Jotunheimen?

Av
DEL

leserinnlegg

Vi forvalter naturarven dårlig, skriver Bjørn Moastuen i Fåvang om Rondane, der det er både nasjonalpark og villreinbestand: Han hevder at det «skapt» et antall nye barrierer for villreinens vandringer i det fjellområdet, etter at det ble nasjonalpark der for vel et halvt århundre siden. I så fall er vel nasjonalpark uegnet som opplegg for forvaltning av område med spesiell og sårbar fauna og flora?

Nasjonalpark er vel et opprinnelig amerikansk opplegg, med bl. a. bygging av bilveger for å gjøre avsidesliggende naturområder tilgjengelige for folk fra byene. Da er vel det viktigste formålet med nasjonalparker ikke naturvern men friluftsliv!

Moastuen nevner setervegen fra Dovrebygda gjennom Grimsdalen til Folldal, som (ny?) barriere for villreinen i Rondane. Den vegen er ikke bygd for å ta inn bompenger fra bilturister: Den er forbindelse mellom gårdsbruk i Dovrebygda og setrer i Grimsdalen, som må opprettholdes som godt kjørbar bilveg hvis seterdrift skal opprettholdes der. Grimsdalshytta er betjent turisthytte nær den vegen og omtrent midt mellom Dovre og Folldal: Den ligger såpass langt fra begge bygdene at det er «kjekt å ha» bilveg som adkomst dit.

Undertegnede har moderne kart over flere fjellområder, med diverse grønne linjer i alle retninger. Disse linjene er grenser for områder eller arealer som har en eller annen form for vern. Prosessene som førte til vern – og grønne linjer på kart – hadde vel naturfaglige begrunnelser? Dette kan vel også oppfattes som overføring av råderett fra grunneiere og kommunepolitikere til miljøbyråkrater på fylkesnivået? Er det bra for utkantbygder som nå sliter med utflytting og «forgubbing»?

Storfe og småfe er tamdyr, mens elg og rådyr er villdyr. Rein er villdyr i noen områder; men tamdyr i andre. I Skandinavia er det samene som har temmet reinen, og de har gjort den til viktig del av sin kultur. Det forekommer også tamreindrift som ikke (lengre) er samisk, i Jotunheimen. Holder det nå på å bli så mange veger og hytter og så mye folk i Rondane, at villreinen bør erstattes med tamrein også der, som i Jotunheimen?

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags