På Norgesferie i Dovres nabokommuner i sommer, er det påfallende og trist hvor lite attraktivt Dombås sentrum fremstår.

I prosjektet der fem nye kommuner skulle vise vei (2013-2015), var målet blant annet at, «De utvalgte pilotprosjektene skal gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser....»

Peter Butenschøn oppsummerer det presist i boka, Husimellom - en reise i norsk arkitektur (2018) «Dombås er i dag et uformelig stort veikryss, en stor asfaltert parkeringsplass omkranset av noen svære brunbeisede forretningsbygg med stedstilpassede saltak lagt oppå, og bensinstasjoner på lang rekke.»

Ikke bare får man seg en real omgang visuell juling av dårlig arkitektur, mangel på grønne lommer, planter og trær på en massiv plass av asfalt, før man 50 meter lenger nord kjører ut av rundkjøringen med en klisje av en kunstnerisk? Installasjon omgitt av utallige kubikk stein. Hvor ble det av møteplassen med sjelen og kulturen Dovre har så mye av?

Var dette alt prosjektet fremtidens bygder resulterte i for Dombås?

Kai Ove Berg, utflytta Dovring