GD har den siste tiden hatt flere innlegg knyttet til det som skjer i Olympiaparken. Gruppelederne i dagens kommunestyre er orienterte om forholdene, det samme er den politiske og administrative ledelse i Lillehammer kommune. Men hva vet den øvrige del av befolkningen i Lillehammer om hva skjer med og i Olympiaparken?

Minespørsmål og kommentarer er derfor et forsøk på informasjon for denne delen.

– Hvorfor er det ikke vurdert å åpne opp for flere selskaper på eiersiden til Olympiaparken? Hva mener styret, som er sammensatt med kompetanseprofil?

– Hva er gjort for å prioritere markedsføringstiltak siden 1994? Lillehammer bør ha potensial for flere arrangementer og treningstilbud i sine anlegg?

– Hvordan har revisjonen vurdert selskapets situasjon de siste årene?

– Hva har vært administrasjonens råd/innstillinger til de årlige LTB?

Det antydes et behov for 160–200 mill. kr for oppgradering av anlegget til OL-standard. Etterslepskostnadene vil ventelig øke om det ikke tas grep.

Vedlikehold og oppgradering av taket på Håkonshallen, og behovet for et kjølespor i hoppbakken, er også forhold som burde vekke kritisk oppmerksomhet.

Med de krevende økonomiske utfordringer/avveininger i Lillehammer kommune står overfor, er det all grunn til å etterlyse hva den politiske ledelse planlegger ved årlige LTB-behandlingene.

At Innlandet fylkeskommune i sitt pågående utredningsarbeid med Innlandsstrategien i utgangspunktet ikke har nevnt OL-anleggene på Lillehammer, forteller vel også sitt.

Konklusjon: Det synes åpenbart at forslaget jeg har sendt skipresident Erik Røste bør kunne gi en slagkraftig organisasjon i vårt område: Enhetene Kvitfjell, Hafjell og Olympiaparken danner sammen med reiselivet og hotellbedriftene i området et aksjeselskap. Fylkeskommunen og kommunene kan etter søknad yte økonomisk støtte til konkrete prosjekter og arrangementer.

Knut Korsæth, Lillehammer