Gammel og grå, når ingen vil ha deg, så sett deg på taket og la kråka ta deg. Slik skreiv vi i minnebøkene til hverandre i gamle dager, i skulesammenheng. Det same gjeld nok i dag, om enn i ei anna betydning. Når vi eldre blir et samfunnsproblem, vitner det mye om de yngre og samfunnsstrukturen som er i dag.

Etter mitt syn er det også det samme å lese i Busterud sitt innlegg i GD 29.mai. Viser og til Dagbladet 11.april d.å. Tenker den yngre generasjon i 40-50 årene fremover på hvordan de vil bli behandlet når alderdommen kommer? Er det ikke på tide å slutte og tulle med alle sykehusstrukturer, hvor mye penger er det i dette landet til å tulle bort?

Alle vil ha sykehus nærmest seg, avstander og best mulig service for folket generelt er nok ikke det som kommer i første rekke. La Lillehammer sykehus være i fred, men rust det opp, jeg retter en stor takk, særlig til Intensiven.

I tillegg bør LMS Otta utvides og rustes opp så blant annet røntgen kan fungere døgnlig, det har stor betydning for norddalen. Sengeposten på LMS Otta er heilt topp. Det har ingen betydning hvilken tittel Fut eller Fant innehar hvis ikke vurderingsevnen er til stede i yrket de utøver.

For noen uker tilbake var det stor fruestrasjon på Facebook om transporten til en eldre meget syk mann fra norddalen, som skulle til Oslo til behandling. Heldige er de som aldri gjør feil, men de gjør vel heller aldri noe. Håpet er at Slagsvold Vedum kommer på banen til høsten, og at han bruker handling og ikke bare ord, at han både forstår avstand i dette langstrakte land, og at det kan bli levelig for folk der de vil bo.

Aase Vole Dalen, Lom