Hva styrer Gausdal?

Bygdalista i Gausdal mener de ikke har fått uttelling for velgerstøtten når kommunale verv ble fordelt.

Bygdalista i Gausdal mener de ikke har fått uttelling for velgerstøtten når kommunale verv ble fordelt. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Før kommunevalget 2019 stilte Viggo Haugen fra Bygdalista i Gausdal i et innlegg i GD spørsmålet "Hvem styrer Gausdal kommune?" Inntrykket var; administrasjonen ved rådmannen, nå med tittel kommunedirektør.

Hvordan er det i februar 2020, – er det noe som indikerer at de folkevalgte, den nye ordføreren og det nye kommunestyret vil vise større politisk initiativ enn tidligere? Eller skal svært mange av de viktige avgjørelser fortsatt delegeres til administrasjonen/kommunedirektøren?

Referatet fra møtet mellom Råd for Eldre og Personer med Funksjonsnedsettelse og kommunedirektøren, varaordfører og deler av administrasjonen, gir et lite innblikk i hvordan deler av befolkningen vurderer det politisk/administrative arbeidet i kommunen. Her står det blant annet: «Hva kjennetegner kommunens administrative ledelse i dag? Den er topptung, usynlig i offentligheten, lukket og nærmest blind og døv for annet enn egne meninger.»

Gjelder dette også for de politikere som nå styrer kommunen?

Det er både skrevne og uskrevne regler som er førende i et demokrati, for et aktivt politisk arbeid som tar vare på velgernes valg og målsettinger. Sammensetningen av alle politiske utvalg skal sikre en «gjennomgående representasjon.» Det vil si at alle faste kommunestyrerepresentanter skal være de første som plasseres i politiske utvalg.

Innbyggernes valg skal respekteres. Fordelingen av politiske verv skal avspeile mandatfordelingen. Slik er det i storting, Fylkesting og jeg vil tro i kommunestyrer landet over med «gjennomgående representasjon.» Men er det slik i Gausdal?

Bygdalistas Randi Noreng er den eneste faste kommunestyrerepresentant som ikke er medlem av et politisk utvalg. I Tjenesteutvalget, som blant annet har hovedansvaret for utredningen om framtidas eldreomsorg og som innstiller til kommunestyret, er 4 av de 7 representantene vara. Kun 3 er faste medlemmer av kommunestyret.

Det må være betimelig å spørre ordfører og de andre i posisjon om det er personlige sympatier eller antipatier, tidligere samarbeider i forskjellige sosiale sammenhenger, som er avgjørende for sammensetningen av politiske utvalg i Gausdal?

Det vil være et politisk sunnhetstegn om ordfører tok et initiativ til å rette opp valget til Tjenesteutvalget i tråd med det som er vanlige skrevne og uskrevne regler. Da må en av vararepresentantene skiftes ut med kommunestyrerepresentant Randi Noreng, slik at prinsippet om «gjennomgående representasjon» også blir respektert i Gausdal.

For styret i Bygdalista i Gausdal.

Marit Ringen, leder, Bygdalista i Gausdal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags