Jeg lurer litt på hva dere tenker om SFO tilbudet og prisen dere har på dette i din kommune. Sentio har gjort en undersøkelse for Fagforbundet når det gjelder priser i de enkelte kommuner i Norge. Her er det store forskjeller fra nesten 4000 til å være gratis. I Oppland er det fra 1500 til 3000.

SFO-tilbudet er ikke prioritert på en ordentlig måte fra politikerne, men med knappe ressurser gjør de ansatte en super jobb. Dårligst ut i Oppland er Etnedal med 2970 kroner for full plass, mens Vang kommer best ut med 1500. Dette er gjennomsnittlige månedspriser som omfatter 20 timer per uke. Sats for kostpenger varierer, og ikke alle tilbyr søskenmoderasjon. Inntektsgraderte satser kommer utenom. Det skal ikke være slik at det er tilfeldig om du har råd til SFO plass etter hvor du bor i fylket. Politikerne MÅ ta grep og se på ordningen.

I dag betaler foreldre flere tusen kroner i måneden for plass i skolefritidsordninga. Dette har ført til at mange barn ikke får bli med, fordi foreldrene deres ikke har råd. Dette rammer barn i fattige familier, og ikke minst barn av innvandrere. De blir ikke integrert i det gode fellesskapet som skolefritidsordninga er. Skal ikke alle barn ha det samme tilbudet og mulighetene uavhengig av økonomi, etnisitet og familiære forhold? Barna er vår fremtid og grunnlaget blir lagt i skole og barnehage.

Fagforbundet har mange medlemmer, blant annet barne- og ungdomsarbeidere, som jobber i skolefritidsordninga. De gjør en strålende jobb med begrensa ressurser. Samtidig ser de hvor urettferdig det er at mange barn ikke får muligheten til å leike og lære sammen med sine egne klassekamerater når skolefritidsordninga starter.

Hva tenker dere om skolefritidstilbudet i din kommune, er det bra nok og er et gratis tilbud noe dere vil jobbe for?

Vi vil ha klasseskillene ut av skolen, og derfor må skolefritidsordningen bli gratis!

Alexander Dahl, leder yrkesseksjon Kirke Kultur og Oppvekst Fagforbundet Oppland