Vi har startet på et nytt år, med nye muligheter. Noen vil ikke behøve å ta så mange veivalg i det nye året. Andre står over for store og betydningsfulle valg for fremtiden. Hvis du har ungdom i huset som skal velge utdanningsvei, håper jeg du vil bruke tre minutter på å lese videre.

"Hva vil du bli når du blir stor?", er spørsmål du stiller poden. Og poden spør gjerne tilbake: "Hvilke muligheter har jeg?" Hva svarer du da?

Som forelder har du stor påvirkning på og stort ansvar for din ungdoms veivalg. Og vi vil alle det beste for våre unge og lovende. Da er det også viktig å tenke over at det ikke nødvendigvis er høyskole og universitet som er den riktige veien akkurat ditt barn. Selvsagt må vi ha arbeidstakere med mastergrad, men i samfunnet generelt har vi et betydelig underskudd på fagarbeidere.

Kompetansebarometeret fra NHO viser nemlig at sju av ti av NHOs medlemsbedrifter i Innlandet etterspør ungdom med yrkesfaglig utdanning. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. For Innlandet sin del vil mangelen være 7.000.

I disse dager skal ungdommen vår velge hvilke utdanningsløp de skal starte på. Jeg mener at ungdommen skal følge drømmene sine, men også at de blir realitetsorientert og spør seg om det fins en jobb i enden av skolegangen. Her taler kompetansebarometeret for seg. Som foreldre er vi dessuten opptatt av at ungdommen skal ha et sikkert økonomisk fundament i livene sine. Her kommer fagarbeideren godt ut.

Her får du ti gode grunner til å velge yrkesfag:

1. Du skaper noe og ser konkrete resultater av det du gjør

2. Du kommer deg raskt ut i jobb

3. Du får lønn under utdanning

4. Du blir god til å løse problemer og jobbe selvstendig

5. Du får ferdigheter slik at du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet

6. Du står sterkt om du ønsker å starte egen bedrift

7. Du blir attraktiv for norske bedrifter

8. Du kan få ansvar for å håndtere avanserte maskiner

9. Du har over 170 yrker å velge blant

10. Du får mange muligheter til å utdanne deg videre

Jeg vil også at du skal fortelle ungdommen at det finnes mange dører som står åpne ved å velge yrkesfag. Den norske modellen for yrkesfaglig utdanning er bygget rundt 2+2-modellen, hvor man normalt går to år på skole og deretter to år i lære før man avlegger fagprøve. Hvis du ønsker mer utdanning utover fagbrev finnes flere åpne dører:

•Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (Y-veien)

•Fagskoleutdanning

•Mesterbrevutdanning

•Fagbrev parallelt med studiekompetanse

•Påbygning til generell studiekompetanse. Kvalifiserer til å ta studier ved universiteter og høyskoler

Jeg håper at du som forelder her har fått nyttig informasjon om hva som finnes av muligheter for den unges fremtid. Det er verdt å merke seg at skoleåret 2020–21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti, og det innføres fire nye utdanningsprogram. Mitt nyttårsforsett i år er å synliggjøre alle mulighetene med yrkesfag.

Lykke til med samtalen!

Jon Kristiansen, adm.dir. NHO Innlandet