Det er flere hundre hjem i Oppland som har åpnet døra og hjertene sine for et fosterbarn. Mange av dem hadde aldri tenkt tanken på å bli fosterhjem før spørsmålet plutselig kom: «Har du plass til en til?»

De aller fleste barn og unge i Norge vokser opp under trygge levekår med gode og trygge omsorgspersoner rundt seg. Men for noen er forholdene hjemme så vanskelige at barnet må få et nytt hjem. Hva ville du svart, om noen spurte om et barn kunne bo hos deg?

Det er mange årsaker til at et barn eller en ungdom må flytte fra hjemmet sitt. Fosterhjemstjenesten i Oppland bistår det lokale barnevernet med å finne nye, gode og trygge hjem til de barna som trenger det. Det beste for barnet eller ungdommen som må flytte er ofte å få fortsette å bo i nærområdet sitt. Da kan de fortsette å gå på den samme skolen, ha kontakt med venner og kjenne tryggheten ved at de fortsatt hører til på hjemstedet sitt.

Hva kan du gjøre? Alle barn bor i et nærområde. Alle barn har naboer, klassekamerater, venner i barnehagen eller andre de kjenner. Og i dette nettverket av mennesker finnes det mange trygge, gode og varme voksne. Et afrikansk ordtak sier at: «Det skal en landsby til for å oppdra et barn». Hvordan ser det ut i landsbyen din? Hvis du fikk vite at et barn i klassen til sønnen din eller en jente i nabolaget trengte et nytt hjem; hva ville du gjort? Ville du sagt ja?

Vil du hjelpe? Ta kontakt med oss! Barn som må flytte hjemmefra trenger trygghet, kjærlighet og hjelp til å komme inn i nye rutiner. Hvordan det går videre med et barn som har hatt en vanskelig oppvekst, kommer mye an på menneskene rundt.

I Oppland i dag bor mer enn 400 barn i fosterhjem. Mange flotte mennesker har åpnet både døra og hjertet sitt for barn og ungdom som trenger det. På vegne av alle barna: Takk! Dere gjør en utrolig viktig jobb. Dersom du som leser dette tenker at du også kan og vil hjelpe, ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Oppland eller det lokale barnevernet. Det er behov for både fosterhjem og besøkshjem i vårt distrikt.

Hvem kan bli fosterforeldre? Fosterhjem er som andre hjem; forskjellige, og du kan bli fosterforelder om du er enslig, gift, samboer, bor i byen eller på landet. Du kan ha små barn, store barn - eller ingen barn. Det er ikke krav til spesiell sosialfaglig kompetanse, det legges størst vekt på personlig egnethet.

Fosterhjemstetjenesten tilbyr opplæring og veiledning til alle fosterforeldre, og det er helt uforpliktende å ta kontakt.