En beboer døde på en av kommunens helseinstitusjoner etter det statsforvalteren kaller lovbrudd på grunn av uforsvarlig helsehjelp, og han skriver videre at «ansatte helsepersonell uttaler at de ikke dokumenterer tilstrekkelig av frykt for at pårørende skal be om innsyn og at de blir utsatt for kritikk».

Geir Bjørke, leder for Helseutvalget i kommunen, uttaler i GD at han synes det er betryggende at han har fått bekreftet at det ikke er interne forhold eller arbeidsforhold som utløser denne frykten.

Hvordan kan man legge ansvaret på de pårørende for en så grov systemfeil? Det er selvfølgelig ledelsen som har ansvaret for kulturen på institusjonen. Om det finnes kritiske pårørende er irrelevant.

Ledelsens ansvar er å utvikle en god kultur, gi de ansatte god opplæring, oppmuntre til å skrive avvik og journal på en skikkelig måte, og sikre at pasientene gis god behandling.

Å legge ansvaret for manglende journal- og avvikshåndtering eller andre lovbrudd på pårørende, er å fjerne ansvaret fra de som faktisk har det, - ledelsen på institusjonen og i Lillehammer kommunes helsesektor.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, ordf.kand. for Rødt