Søndre Park oppfattes av byens befolkning, og alle besøkende, som en perle. Den er byens grønne lunge og fungerer som hage og rekreasjonsområde for mange som bor sentrumsnært, og for de som kanskje ikke har mulighet til å benytte byens omliggende natur.

Parken ble anlagt av Selskapet for Lillehammer bys vel i perioden ca. 1885-1894, og den ble opprinnelig bygd som et pryd- og «promenade» anlegg. I dag er parken noe langt mer, og er ramme for en rekke arrangement og aktiviteter. Parkcafeen ble bygget i 1933 og rehabilitert i 2009. I sin opprinnelige funkisstil, med enkel utforming uten ornamenter, står den som et bevis på at vi også i Lillehammer er (var) i stand til å bevare det opprinnelige over tid.

Gjennom hele mitt voksne liv har jeg ved ulike an ledninger kunnet bruke parken og Parkkafeen. Enten for å bli servert god mat eller bare ta en øl med gode venner. Dette fordi parken til en viss grad har tilfredsstilt dagens krav til universell utforming. Men i år har Lillehammer kommune tatt et gedigent skritt i feil retning ved å pøse på med et 15cm tykt lag av ufremkommelig singel. Et underlag som alle i rullestol prøver å unngå.

Ved årets første besøk så jeg med gru på «oppgraderingen». Som vanlig var det fullt på plassene oppe rundt kafeen. Min første tanke var: «Hvem i helvete har stått bak planleggingen», vel vitende om at det var kommunen uten noen form for plan i forkant.

Jeg hadde to valg. Dra hjem eller prøve. Jeg valgte det siste. Som frykta gikk jeg rett i bunn og jeg ble stående bom fast. Jeg er vant til å måtte be om hjelp, men å måtte be om hjelp i slike situasjoner gjør meg både sint og frustrert. For dette er komplett unødvendig og slik skal det ikke være.

Dette må parkvesenet, eller hva vesenet heter i disse dager, gjøre noe med umiddelbart. Dette utelukker ikke bare folk i rullestol. Dette gjør størstedelen av Parkkafeen utilgjengelig både for barnevogner, folk med rullator, de som av ulike årsaker er dårlig til beins. eller går med krykker. Grusen ødelegger plena rundt og gjør renhold av plassen upraktisk. Dette er langt unna universal utforming, som kommunen er forpliktet til å overholde. Kommunen har så vidt jeg vet landskapsarkitekter som er veldig klar over kommunens ansvar overfor byens befolkning.

Nå begynner sesongen og første store årlige arrangement er Litteraturfestivalen. Enten må dere rette opp dette, eller fjerne rullestolsymbolet med tilgjengelig for rullestol som pryder annonsene.

Skjerp dere, Lillehammer kommune!